Nuosavybės teisių atkūrimas, valstybės garantinių dokumentų išdavimas nuomininkams ir savininkams. Išduotų valstybės garantinių dokumentų tikslinimas ir keitimas

 TVIRTINU:
Gyvenamojo fondo administravimo skyriaus
vedėja Laura Stankevičienė
2013-10-16 Nr. 53-4-137


Vykdomas Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimas, grąžinant turtą natūra arba už jį kompensuojant.
 Vykdoma nuomininkų apklausa dėl valstybės garantijos pasirinkimo. Išduodami valstybės garantiniai dokumentai nuomininkams ir savininkams. Mirus valstybės garantijos turėtojui arba reikalavimo teisę, atsirandančią iš valstybės garantijos, perleidus kitiems asmenims, valstybės garantinio dokumento tikslinimas. Valstybės garantijų turėtojams pageidaujant, išduotų ir neįvykdytų valstybės garantijų keitimas į valstybės garantijas:
1. LR Vyriausybės nustatyta tvarka išnuomoti kitas valstybės ar savivaldybės gyvenamąsias patalpas, į nuompinigius įskaičiuojant nuomotų patalpų vertę;
2. LR Vyriausybės nustatyta tvarka bus kompensuojama nuomotų gyvenamųjų patalpų rinkos vertė pinigais, kurie bus pervesti į valstybės garantijos turėtojo nurodytą sąskaitą banke.
Vykdomas Lietuvos Respublikos religinių bendrijų teisės į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimas.
Atnaujinimo data 2018.01.11
Paslaugos suteikimo trukmė 20 d.d.
Paslaugos gavėjas fizinis asmuo
Atsakingas dalinys NEKILNOJAMOJO TURTO SKYRIUS
Paslaugos vadovas Olga Ridzevičienė
Paslaugos vykdytojas Ona Šliužienė

Prašome įvertinti paslaugos kokybę

Nei vienas lankytojas dar nepareiškė savo nuomonės! Būkite pirmas !

1. Nuosavybės teises ir giminystės ryšį su turto savininku patvirtinančius dokumentus (Fiziniams asmenims galutinis šių dokumentų pateikimo terminas buvo 2003-12-31, todėl pateikiant dokumentus po įstatymu nustatyto termino kartu pateikiamas ir teismo sprendimas dėl dokumentų pateikimo termino atnaujinimo. Religinėms bendrijoms nuosavybės teises patvirtinančių dokumentų pateikimo terminas – per vienerius metus nuo prašymo atkurti nuosavybės teisę į išlikusį nekilnojamąjį turtą pateikimo dienos, todėl pateikiant dokumentus po įstatymu nustatyto termino kartu pateikiamas ir teismo sprendimas dėl dokumentų pateikimo termino atnaujinimo).
2. Teisę į valstybės garantiją patvirtinančius dokumentus.
3. Reikalavimo teisę, atsirandančią iš valstybės garantijos, patvirtinančius dokumentus.
4. Asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus.
Dokumentai priimamai:
Nekilnojamojo turto skyrius Disponavimo turtu ir žemės sklypų valdymo poskyris J. Gruodžio g. 9, 402 kab., telefono numeris (8 37) 42 51 63.
Priėmimo laikas:
pirmadieniais – ketvirtadieniais 8-16.30  val.
penktadieniais 8-15.30 val.

Įvertinkite paslaugos kokybę