Archyvo pažymų apie draudžiamąsias darbo pajamas ir apie darbo stažą asmenims, dirbusiems Sveikatos apsaugos skyriuje ar sveikatos priežiūros įstaigose, kurių dokumentai saugomi Sveikatos apsaugos skyriaus archyve, išdavimas

Kauno miesto savivaldybės administracijos Sveikatos apsaugos skyrius, saugomų dokumentų pagrindu valstybės institucijoms ir piliečiams išduoda archyvo pažymas, atitinkamas patvirtintas kopijas bei teikia kitas pagal kompetenciją priskirtas paslaugas.
Paslaugos kategorija Archyvų paslaugos
Gyvenimo atvejai Reikia pažymos
Atnaujinimo data 2017.06.08
Paslaugos suteikimo trukmė 20 d.d.
Paslaugos gavėjas fizinis/juridinis asmuo
Susijusios paslaugos Archyvo pažymų apie draudžiamąsias darbo pajamas ir apie darbo stažą asmenims, dirbusiems Sveikatos apsaugos skyriuje ar sveikatos priežiūros įstaigose, kurių dokumentai saugomi Sveikatos apsaugos skyriaus archyve, išdavimas
Atsakingas dalinys SVEIKATOS APSAUGOS SKYRIUS
Paslaugos vadovas Asta Garmienė
Paslaugos vykdytojas Rūta Trakanavičienė
Asmenys, pageidaujantys gauti pažymą apie draudžiamąsias darbo pajamas ir/ar darbo stažą, pateikia:
  1. Prašymą (forma pridedama);
       2.   Darbo knygelės įrašų kopijas (tik tų lapų, kuriuose nurodyta reikalinga darbovietė, priėmimo ir atleidimo datos bei pirmą lapą su asmens vardu, pavarde ir gimimo metais).


Įvertinkite paslaugos kokybę