Kauno miesto savivaldybės sutikimų steigti lošimo namus (kazino) išdavimas

TVIRTINU
Klientų aptarnavimo skyriaus vedėja
Rasa Palevičienė
2016-05-20

Administracinės paslaugos kodas E13
Administracinės paslaugos versija 1

Kauno miesto savivaldybės administracijos Klientų aptarnavimo skyrius išduoda sutikimus steigti lošimo namus (kazino).

PASTABA. Įmonės gali pradėti įrengti lošimų organizavimo vietą tik gavusios Kauno miesto savivaldybės tarybos sutikimą steigti lošimo namus.

Sutikimai steigti lošimo namus (kazino) įmonėms neišduodami, jei lošimo namai yra Azartinių lošimų įstatymo 10 straipsnyje nurodytose vietose:
1. gyvenamuosiuose namuose, išskyrus tuos, kurių pirmuosiuose aukštuose esančios negyvenamos patalpos pagal namo projektą ir eksploataciją yra pritaikytos kitai veiklai ir turi pagrindinį įėjimą iš gatvės pusės, nesutampantį su įėjimu į namo laiptinę;
2. ikimokyklinio ugdymo įstaigose;
3. bendrojo lavinimo mokyklose;
4. profesinio mokymo įstaigose;
5. aukštesniosiose mokyklose;
6. aukštosiose mokyklose;
7. papildomo ugdymo ir neformaliojo švietimo įstaigose;
8. sveikatos priežiūros įstaigose;
9. vaikų sanatorijose;
10. kultūros įstaigose;
11. bibliotekose;
12. teatruose;
13. muziejuose ir parodų salėse;
14. kredito įstaigose ir kitose finansų institucijose;
15. parduotuvėse, išskyrus lažybų ir totalizatoriaus punktų steigimą prekybos centruose, kurie pagal savo paskirtį yra pritaikyti ne vien parduotuvių veiklai ir kuriuose pagal projektinį išplanavimą yra įrengtos atskiros patalpos;
16. valstybės ir savivaldybių institucijose bei įstaigose;
17. kino teatruose, geležinkelio ir autobusų stotyse, oro uostuose, išskyrus lošimus automatais, jeigu jie organizuojami atskirose patalpose, nesusijusiose su šių įstaigų tiesioginėmis funkcijomis;
18. pašto įstaigose, išskyrus jose įsteigtus lažybų ir totalizatorių punktus.
 

Paslaugos kategorija Verslas
Gyvenimo atvejai Užsiimate verslu
Atnaujinimo data 2017.06.29
Paslaugos suteikimo trukmė 20 d.d.
Paslaugos gavėjas juridinis asmuo
Atsakingas dalinys KLIENTŲ APTARNAVIMO SKYRIUS
Paslaugos vadovas Rasa Irena Palevičienė
Paslaugos vykdytojas Sonata Šėlienė

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti įmonė
Įmonė, norinti steigti lošimo namus (kazino) Kauno mieste, Klientų aptarnavimo skyriaus Asmenų aptarnavimo poskyriui pateikia:
1. prašymą, kuriame nurodoma bendrovės pavadinimas, kodas, buveinės adresas, telefono ir fakso numeriai, elektroninio pašto adresas, lošimo namų (kazino) adresas, organizuojamų lošimų rūšys, numatomi lošimo įrenginiai, jų skaičius, bendrovės vadovo arba jo įgalioto asmens, užpildžiusio ir pasirašiusio prašymą, pareigos, vardas ir pavardė;
2. įmonės įregistravimo pažymėjimo kopiją, patvirtintą įmonės vadovo parašu ir antspaudu;
3. įmonės įstatų kopiją, patvirtintą įmonės vadovo parašu ir antspaudu;
4. pastato ar patalpų teisinės registracijos dokumentų kopiją, patvirtintą įmonės vadovo parašu ir antspaudu;
5. sutarties, kurios pagrindu įmonė naudojasi patalpomis, kopiją, patvirtintą įmonės vadovo parašu ir antspaudu, jeigu patalpas įmonė nuomojasi.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)
Klientų aptarnavimo skyriaus Licencijų ir leidimų poskyris patikrina, ar įmonė neturi mokestinės nepriemokos Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui, Savivaldybės biudžetui ar fondams.

Pateikus reikiamus dokumentus yra ruošiamas savivaldybės Tarybos sprendimo projektas.

KLIENTŲ APTARNAVIMO SKYRIAUS ASMENŲ APTARNAVIMO POSKYRIS
Laisvės al. 94, Kaunas
3 darbo vieta  - Licencijos, prekybos leidimai
Vyr. specialistė
Olė Ivaškevičienė
tel.: (8 37)  42 49 61 
ole.ivaskeviciene@kaunas.lt

Dokumentai priimami:
Pirmadienį 8 - 17 val.
Antradienį 8 - 17 val.
Trečiadienį 8 - 17 val.
Ketvirtadienį 8 - 17 val.
Penktadienį 8 - 15.45 val.

Dėl detalesnės informacijos kreiptis:
KLIENTŲ APTARNAVIMO SKYRIAUS LICENCIJŲ IR LEIDIMŲ POSKYRIS
Laisvės al. 94, Kaunas
139 kab.
Poskyrio vedėja
Sonata Šėlienė
Tel. (8 37) 42 58 02, faksas (8 37)  42 56 76 
sonata.seliene@kaunas.lt

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą
Administracinės paslaugos perkėlimo į internetą brandos 2 lygis – vienpusės sąveikos lygis (internete suteikiama galimybė interesantui rasti prašymo formą, ją atsisiunčiant).
 
Administracinės paslaugos teikimo ypatumai
Paslauga yra galutinė.
 
Administracinės paslaugos teikimo aprašymo įtraukimas į dokumentų apskaitą
Aprašymas saugomas Klientų aptarnavimo skyriaus Licencijų ir leidimų poskyryje.

Įvertinkite paslaugos kokybę