Leidimų įsigyti, laikyti, veisti, dresuoti pavojingus šunis ir jais prekiauti Kauno mieste išdavimas

                                                                                                     TVIRTINU
                                                                                                     Miesto tvarkymo skyriaus vedėjas
                                                                                                     Aloyzas Pakalniškis
                                                                                                     2013-10-16

Leidimas įsigyti, laikyti, veisti, dresuoti pavojingus šunis ir jais prekiauti (toliau – leidimas) – dokumentas, suteikiantis asmenims teisę įsigyti, laikyti, dresuoti, veisti pavojingus šunis ir jais prekiauti Kauno mieste.
Dresuoti pavojingus šunis gali tik asmenys, atitinkantys Gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo 18 straipsnio reikalavimus ir turintys gyvūnų laikytojus vienijančios asociacijos išduotą dresuotojo kvalifikacijos patvirtinimo dokumentą.

Leidimai išduodami juridiniams ir fiziniams (ne jaunesniems nei 18 metų) asmenims.

Leidimas išduodamas per penkias darbo dienas nuo visų dokumentų, reikalingų leidimui gauti, pateikimo dienos.
Paslaugos kategorija Augintiniai
Gyvenimo atvejai Mūsų augintiniai
Atnaujinimo data 2017.05.22
Paslaugos suteikimo trukmė 7 d.d.
Paslaugos gavėjas fizinis/juridinis asmuo
Susijusios paslaugos GYVŪNŲ LAIKYMO KAUNO MIESTE TAISYKLĖS
Atsakingas dalinys APLINKOS APSAUGOS SKYRIUS
Paslaugos vadovas Radeta Savickienė
Paslaugos vykdytojas Kristina Skėrienė
Juridinis asmuo, norintis gauti leidimą, Savivaldybės administracijos direktoriui ar jo įgaliotam asmeniui pateikia:
prašymą (pasirašytą juridinio asmens vadovo ar jo įgalioto asmens), kuriame nurodoma: juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinės adresas, telefono numeris; už pavojingo šuns priežiūrą atsakingo asmens vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamosios vietos adresas, telefono numeris;
juridinio asmens įregistravimo pažymėjimo kopiją;
Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato pažymą, kad už pavojingo šuns priežiūrą atsakingas asmuo neteistas už tyčinius smurtinius nusikaltimus ar teistumas yra išnykęs arba panaikintas;
pirminės sveikatos priežiūros įstaigos pažymą, kad už pavojingo šuns priežiūrą atsakingas asmuo nėra įrašytas į sveikatos priežiūros įstaigos įskaitą dėl alkoholizmo, narkomanijos ar psichinės ligos;
pavojingam šuniui išduotą Tarptautinės kinologų organizacijos pripažįstamą dokumentą, kuriuo patvirtinama šuns kilmė ir veislė.

Fizinis asmuo, norintis gauti leidimą, Savivaldybės administracijos direktoriui ar jo įgaliotam asmeniui pateikia:
prašymą, kuriame nurodoma asmens vardas, pavardė, kodas, gyvenamosios vietos adresas, telefono numeris. Pateiktiems duomenims sutikrinti asmuo pateikia asmens pasą arba asmens tapatybės kortelę;
pažymos apie asmens gyvenamosios vietos deklaravimą kopiją;
Kauno miesto savivaldybės administracijos seniūnijos pažymą apie gyvenamąją vietą deklaravusius asmenis;
Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato pažymas, kad jis ir su juo gyvenantys asmenys neteisti už tyčinius smurtinius nusikaltimus ar teistumas yra išnykęs arba panaikintas;
pirminės sveikatos priežiūros įstaigų pažymas, kad jis ir su juo gyvenantys asmenys, nėra įrašyti į sveikatos priežiūros įstaigos įskaitą dėl alkoholizmo, narkomanijos ar psichinės ligos.
Pavojingam šuniui išduotą Tarptautinės kinologų organizacijos pripažįstamą dokumentą, kuriuo patvirtinama šuns kilmė ir veislė.
Juridinių asmenų pateiktų dokumentų kopijos turi būti patvirtintos juridinio asmens antspaudu ir vadovo ar jo įgalioto asmens parašu, o fizinio asmens – fizinio asmens parašu.

Už leidimui gauti pateiktų duomenų ir dokumentų teisingumą atsako juos pateikęs asmuo.

Dėl leidimų ir smulkesnės informacijos kreipkitės į
Kauno miesto savivaldybės administracijos Miesto tvarkymo skyrių
Adresu: Laisvės al. 96
Telefonu: 42 45 55
El. paštu: miesto.tvarkymo.skyrius@kaunas.lt


Įvertinkite paslaugos kokybę

Šią paslaugą galite užsisakyti per E. valdžios portalą