Parengtų teritorijų planavimo dokumentų ar jų koregavimo tvirtinimas ir registravimas Teritorijų planavimo dokumentų registre

Teritorijų planavimo dokumento rengimo organizatorius, iniciatorius ir/arba projekto vadovas parengtus detaliuosius planus pateikia tvirtinimui ir registravimui Teritorijų planavimo dokumentų registre (toliau - TPDR). Dokumentai priimami Interesantų priimamojo 9 darbo vietoje .
Interesantų aptarnavimo vietų kontaktai ir aptarnaujami padaliniai 


Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. liepos 21 d. nutarimu Nr. 1123 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. birželio 19 d. nutarimo Nr. 721 „Dėl Lietuvos teritorijų planavimo dokumentų registro nuostatų ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo duomenų banko nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2010, Nr. 91-4814) Planavimo organizatoriai, norėdami įregistruoti patvirtintus teritorijų planavimo dokumentus, savivaldybės administracijai (teritorijų planavimo dokumentų registro tvarkytojui) pateikia:

1. Nustatytos formos prašymas;

2. Teritorijų planavimo dokumento 3 originalūs pagrindinio (-ių) brėžinio (-ių)  ir originalūs aiškinamojo rašto 3 egz.

3. Teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktas;

4. Sukomplektuotos detaliojo plano dokumentų 2 bylos;

5. Detaliojo plano originalus brėžinys, sumažintas iki A3 formato (popierinis)

6. Skaitmeninė laikmena su įrašytais šiais duomenimis:

7.  Detaliojo plano brėžiniai:

7.1.Pagrindinis brėžinys (vektoriniu GIS - dwg formatu) pagal patvirtintą teritorijų planavimo erdvinių duomenų specifikaciją LKS94 sistema.
7.2. Atskiroje byloje įrašyta sklypo galiojimo riba (archyvuota ZIP archyve SHP byla).

8. Elektroniniu parašu pasirašyti ir vienoje elektroninio dokumento pakuotėje ADOC formatu patalpinti:

9. Koordinuotas rastrinis ( jpg formatu) (LKS94 koordinačių sistemoje orientuotas) teritorijų planavimo dokumento brėžinys, skenuotas su patikros žyma;

10. Aiškinamasis raštas (doc, docx  ar pdf formatu)

Planavimo organizatoriai ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo teritorijų planavimo dokumento patvirtinimo pateikia  registravimui patvirtintą teritorijų planavimo dokumentą, kuris  patikrinamas per 3 darbo dienas. Jeigu dokumentai ir duomenys atitinka reikalavimus, priimamas sprendimas įregistruoti registro objektą. Tuomet per 6 darbo dienas įregistruojamas registro objektas. Priešingu atveju sustabdoma registravimo procedūra ir per 5 darbo dienas po patvirtinimo raštu informuojamas duomenų teikėjas.

Užregistruotas patvirtintas teritorijų planavimo dokumentas išduodamas Interesantų priimamojo 9 darbo vietoje. 

Interesantų aptarnavimo vietų kontaktai ir aptarnaujami padaliniai 

Elektroniniai dokumentai turi atitikti elektroniniu parašu pasirašyto elektroninio dokumento specifikacijos ADOC reikalavimus.

Dėl detalesnės informacijos kreiptis telefonais: (8 37) 42 33 82, 42 45 36. 
Atnaujinimo data 2017.10.05
Paslaugos suteikimo trukmė 20 d.d.
Paslaugos gavėjas fizinis/juridinis asmuo
Atsakingas dalinys MIESTO PLANAVIMO IR ARCHITEKTŪROS SKYRIUS
Paslaugos vadovas Nerijus Valatkevičius
Paslaugos vykdytojas Natalija Danielienė-Tsebriy

Prašome įvertinti paslaugos kokybę

Balsų sk.: 1 Vid.: 10.00

Jūs dar nepareiškėte savo nuomonės!