Pritarimas laikinųjų statinių (kioskų, lauko kavinių, laikinų prekybos įrenginių) supaprastintiems projektams (naudojimo laiko pratęsimas)

Statytojas, norintis gauti rašytinį pritarimą laikino statinio (kiosko, lauko kavinės, laikino prekybos įrenginio) supraprastintų projektų sprendiniams (naudojimo laiko pratęsimui)  užpildo prašymą ir pateikia statinio statybos supaprastintą projektą.

Kartu su prašymu pateikiama privalomi dokumentai:

PRIDEDAMA:
1. Statinio supaprastintas projektas,
2. Žemės sklypo savininko bendraturčių (kai statybos sklypas naudojamas bendros nuosavybės teise) sutikimas,
3. Sutartis su žemės sklypo savininku (nuomininku) dėl teritorijos laikino statinio naudojimo nurodant sutarties galiojimo laiką,

Statinių projektai su pritarimais raštu laikino statinio naudojimo laiko pratęsimu priimami ir  išduodami Interesantų priimamojo  9-oje darbo vietoje. 
 
Interesantų aptarnavimo vietų kontaktai ir aptarnaujami padaliniai 

Dėl detalesnės informacijos kreiptis telefonais: (8 37) 42 43 92.
Atnaujinimo data 2017.10.05
Paslaugos suteikimo trukmė 20 d.d.
Paslaugos gavėjas fizinis/juridinis asmuo
Atsakingas dalinys MIESTO PLANAVIMO IR ARCHITEKTŪROS SKYRIUS
Paslaugos vadovas Nerijus Valatkevičius
Paslaugos vykdytojas Daiva Kalvaitytė

Prašome įvertinti paslaugos kokybę

Nei vienas lankytojas dar nepareiškė savo nuomonės! Būkite pirmas !