Pritarimas laikinųjų statinių (kioskų, lauko kavinių, laikinų prekybos įrenginių) supaprastintiems projektams (naudojimo laiko pratęsimas)

Pritarimas laikino statinio (kiosko, lauko kavinės, laikino prekybos įrenginio) supraprastintų projektų sprendiniams (naudojimo laiko pratęsimas)
Paslaugos kategorija Teritorijų planavimas ir statyba
Atnaujinimo data 2016.06.15
Paslaugos suteikimo trukmė 20 d.d.
Paslaugos gavėjas fizinis/juridinis asmuo
Atsakingas dalinys MIESTO PLANAVIMO IR ARCHITEKTŪROS SKYRIUS
Paslaugos vadovas Nerijus Valatkevičius
Paslaugos vykdytojas Daiva Kalvaitytė
Statytojas, norintis gauti rašytinį pritarimą laikino statinio naudojimo laikui:
užpildo prašymą ir statinio statybos supaprastintą projektą pateikia Klientų aptarnavimo skyriaus Asmenų aptarnavimo poskyryje 9-me langelyje. Kartu su prašymu pateikiama privalomi dokumentai:
PRIDEDAMA:
1. Statinio supaprastintas projektas,
2. Žemės sklypo savininko bendraturčių (kai statybos sklypas naudojamas bendros nuosavybės teise) sutikimas,
3. Sutartis su žemės sklypo savininku (nuomininku) dėl teritorijos laikino statinio naudojimo nurodant sutarties galiojimo laiką,
Statinių projektai su pritarimais raštu laikino statinio naudojimo laiko pratęsimu išduodami Kauno miesto savivaldybės administracijos  Klientų aptarnavimo skyriaus Asmenų aptarnavimo poskyrio 9-me langelyje.


Įvertinkite paslaugos kokybę