Prašymų pripažinti nukentėjusio asmens teisinį statusą priėmimas ir pažymėjimų išdavimas

TVIRTINU:
Asmenų aptarnavimo skyriaus vedėja
Genovaitė Bivainienė
2015-12-31


Asmenų, nukentėjusių nuo 1939-1990 m. okupacijų, teisinio statuso pažymėjimų išdavimą bei apskaitą vykdo Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras. LGGRT centro generalinio direktoriaus įsakymu pripažįstamas atitinkamas teisinis statusas ir išduodamas pažymėjimas šiems asmenims:

- politiniams kaliniams ir jiems prilygintiems asmenims;
- tremtiniams ir jiems prilygintiems asmenims;
- perkeltiesiems asmenims;
- kitiems represuotiesiems asmenims;  - buvusiems beglobiais vaikams;  - kitiems nuo okupacijų nukentėjusiems asmenims.

 

Paslaugos kategorija Asmenų aptarnavimas viešojo administravimo institucijose
Atnaujinimo data 2016.01.07
Paslaugos suteikimo trukmė 60 d.d.
Paslaugos gavėjas fizinis asmuo
Atsakingas dalinys KLIENTŲ APTARNAVIMO SKYRIUS
Paslaugos vadovas Rasa Irena Palevičienė
Paslaugos vykdytojas Daiva Kišonienė
Prašymas dėl nukentėjusio asmens teisinio statuso pripažinimo pateikiamas tiesiogiai atvykus į Kauno m. savivaldybės administracijos Klientų aptarnavimo skyrių. Prašymus priima Asmenų aptarnavimo poskyrio vyr. specialistė Daiva Kišonienė (daiva.kišoniene@kaunas.lt, tel. 8 (37) 20 72 61) 5-ojoje darbo vietoje, Laisvės al. 94, 
pirmadieniais - ketvirtadieniais 8-17 val.,
penktadieniais 8-15.45 val.
Prieššventinėmis dienomis dirbama 1 val. trumpiau.

Asmuo turi pateikti:

- prašymą pripažinti jam nukentėjusio nuo 1939-1990 metų okupacijų asmens teisinį statusą;
- LR piliečio paso lapo, kuriame yra asmens nuotrauka ir duomenys apie asmenį, kopiją;
- užpildytą asmens anketą;
- gimimo liudijimo kopiją;
- santuokos liudijimo kopiją (moterims);
- kitus dokumentus, kurių pagrindu gali būti pripažintas asmens, nukentėjusio nuo 1939-1990 m. okupacijų, teisinis statusas (reabilitacijos pažyma iš Aukščiausiojo Teismo arba Generalinės prokuratūros, archyvinės pažymos iš Lietuvos ypatingojo archyvo, Lietuvos centrinio archyvo, Vidaus reikalų ministerijos, gydytojų komisijos išvada dėl suluošinimo tarnaujant okupacinėje kariuomenėje, karinio bilieto kopija, kiti nukentėjimo faktus patvirtinantieji dokumentai);
- darbo knygelės visų puslapių su įrašais kopijas;
- 2 fotonuotraukas (3,5 x 4,5 cm).
 
Praradus nukentėjusio asmens teisinio statuso pažymėjimą per 30 dienų reikia informuoti LGGRT centrą ir paskelbti apie tai viename iš šalies dienraščių. Norėdamas gauti naują pažymėjimą vietoj prarastojo asmuo turi pateikti:

- prašymą išduoti naują pažymėjimą;

- 2 kartus atspausdintus skelbimus šalies dienraščiuose (pateikiamas visas dienraščio puslapis) ir mokėjimo redakcijai kvitus; jei pažymėjimas buvo pavogtas  - policijos išduotą pažymą ir dienraščio su atspausdintu skelbimu puslapį su mokėjimo redakcijai kvitu;

- asmens tapatybės dokumento lapo su nuotrauka ir asmens kodu kopiją;
- darbo knygelės visų puslapių su įrašais kopijas, jei prarastasis pažymėjimas buvo išduotas anksčiau nei 2000 m.;

- 1 fotonuotrauką (3,5 x 4,5 cm).
 

Apie parengtus pažymėjimus pareiškėjai yra informuojami telefonu. Pažymėjimai išduodami pateikus asmens tapatybės dokumentą.

Įvertinkite paslaugos kokybę