Dokumentų, saugomų Klientų aptarnavimo skyriuje, kopijų išdavimas

TVIRTINU:
Asmenų aptarnavimo skyriaus vedėja
Genovaitė Bivainienė
2015-12-31

Klientų aptarnavimo skyrius patvirtina ir išduoda fiziniams ir juridiniams asmenims, turintiems teisę gauti prašomą informaciją, bylose saugomų dokumentų kopijas. Kadangi informacija dažniausiai yra susijusi su asmens duomenimis, kreipiantis būtina pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Atstovaujantis asmuo turi pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir atstovavimą liudijantį dokumentą.

 
Paslaugos kategorija Asmenų aptarnavimas viešojo administravimo institucijose
Atnaujinimo data 2017.06.19
Paslaugos suteikimo trukmė 20 d.d.
Paslaugos gavėjas fizinis/juridinis asmuo
Atsakingas dalinys KLIENTŲ APTARNAVIMO SKYRIUS
Paslaugos vadovas Rasa Irena Palevičienė
Paslaugos vykdytojas Liuda Kažukauskienė
Prašymai  gali būti siunčiami paštu, pateikiami tiesiogiai ar naudojantis elektronine paslaugų sistema (paspaudus nuorodą „Užsakyti paslaugą internetu“).
 
Prašymus priima ir registruoja  Asmenų aptarnavimo poskyrio
 vyr. specialistė Liuda Kažukauskienė 
(liuda.kazukauskiene@kaunas.lt, tel. 8 (37) 20 72 94)
6-ojoje darbo vietoje, Laisvės al. 94,
pirmadieniais – ketvirtadieniais 8-17 val.,
penktadieniais 8-15.45 val.
Prieššventinėmis dienomis dirbama 1 valanda trumpiau.
Ketvirtadieniais pasibaigus darbo laikui nuo 17 iki 19 val. prašymus galima pateikti Informacijoje, Laisvės al. 96.
Parengti atsakymai pareiškėjui išsiunčiami paštu. Pareiškėjas, pageidaujantis atsiimti atsakymą apie tai turi informuoti dokumentus priimantį darbuotoją. Parengti atsakymai išduodami 6-ojoje darbo vietoje.