Maitinimo ir pragyvenimo išlaidų kompensavimas ambulatorinės medicininės reabilitacijos metu asmenims, dalyvavusiems likviduojant Černobylio atominės elektrinės avarijos padarinius, jeigu jų sveikatai padaryta žala

 KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
SOCIALINIŲ PASLAUGŲ SKYRIUS
 
TVIRTINU:
Socialinių paslaugų skyriaus vedėja
 
Marija Vyšniauskienė
2016 m. rugsėjo 20 d.
 
ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS TEIKIMO APRAŠYMAS
 
2016 m. rugsėjo 20  d. Nr. 63-4-271
Kaunas
 
Eil.
Nr.
 
Pavadinimas Aprašymo turinys
 
1. Administracinės paslaugos kodas E162
2. Administracinės paslaugos versija Pirminė
3. Administracinės paslaugos pavadinimas Dėl maitinimo ir pragyvenimo išlaidų kompensavimo ambulatorinės medicininės reabilitacijos metu asmenims, dalyvavusiems likviduojant Černobylio atominės elektrinės avarijos padarinius
4. Administracinės paslaugos kategorija Socialinės paslaugos
5. Administracinė paslauga teikiama internetu -
6. Teisės aktai, reguliuojantys administracinės
paslaugos teikimą
Maitinimo ir pragyvenimo išlaidų kompensavimo ambulatorinės medicininės reabilitacijos metu asmenims, dalyvavusiems likviduojant Černobylio atominės elektrinės avarijos padarinius, tvarkos aprašas patvirtintas Kauno miesto savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 30 d. sprendimu Nr. T-361; 2015-08-26 sutartis Nr. SR-1619 su AB Birštono sanatorija „Versmė“
7. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (Lietuvos Respublikos pasą, asmens tapatybės kortelę, laikinąjį asmens pažymėjimą arba leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje); Respublikinės ekspertų komisijos ligų sąsajai su dalyvavimu likviduojant Černobylio atominės elektrinės avarijos padarinius nustatyti išvadą; teritorinės ligonių kasos pranešimą apie sutikimą kompensuoti reabilitacijos  išlaidas (jei asmenys už reabilitacijos paslaugas sumoka patys, jie pateikia tai patvirtinantį mokėjimo dokumentą); išrašą iš medicininių dokumentų (forma Nr. 027/a) išduotą šeimos gydytojo; Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos išduotą darbingumo lygio pažymą, kurioje darbingumo netekimas susietas su dalyvavimu likviduojant Černobylio atominės elektrinės avarijos padarinius (pripažinti iki 2005 m. liepos 1 d. invalidais Asmenys pateikia invalidumo pažymėjimą)
8. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti
institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas
Duomenys apie deklaruotą gyvenamąją vietą iš Gyventojų registro tarnybos
 
9. Administracinės paslaugos gavėjas Fizinis asmuo
10. Atsakingas struktūrinis padalinys Socialinių paslaugų skyrius
11.
 
Administracinės paslaugos teikėjas  Vyriausioji specialistė A. Vilutytė
 Tel. (8 37) 42 44 56;
 el. paštas: asta.vilutyte@kaunas.lt
12.
 
Administracinės paslaugos vadovas Skyriaus vedėja Marija Vyšniauskienė
13.
 
Administracinės paslaugos suteikimo trukmė Ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo prašymo ir dokumentų gavimo
 
14.
Administracinės paslaugos suteikimo kaina
 
Administracinė paslauga teikiama neatlygintinai.
15.
 
Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir
prašymo turinys
 
Pateikiamas laisvos formos prašymas.
Prašyme nurodomas asmens vardas, pavardė, gyvenamoji vieta (jei kreipiasi fizinis asmuo) arba pavadinimas, buveinės adresas (jei kreipiasi juridinis asmuo), duomenys ryšiui palaikyti.
 
 
Atnaujinimo data 2017.07.25
Paslaugos suteikimo trukmė 20 d.d.
Paslaugos gavėjas fizinis asmuo
Atsakingas dalinys SOCIALINIŲ PASLAUGŲ SKYRIUS
Paslaugos vadovas Jolanta Baltaduonytė
Paslaugos vykdytojas Jolanta Baltaduonytė

Prašome įvertinti paslaugos kokybę

Nei vienas lankytojas dar nepareiškė savo nuomonės! Būkite pirmas !

Kreiptis į Socialinių paslaugų skyrių, Nemuno g. 29, 8 kab., Asta Vilutytė, tel.(8 37) 42 44 56.
Dokumentų priėmimo laikas:
I - IV: 8.00 - 17.00 val.
V: 8.00 - 15.45 val.
Pietų pertrauka 12.00 - 12.45 val.

 

Įvertinkite paslaugos kokybę