Statybą leidžiančio dokumento išdavimas kito statytojo vardu

Paslauga apima Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo nustatytas statybą leidžiančio dokumento išdavimo nuostatas.

Atnaujinimo data 2017.01.03
Paslaugos suteikimo trukmė 10 d.d.
Paslaugos gavėjas fizinis/juridinis asmuo
Atsakingas dalinys MIESTO PLANAVIMO IR ARCHITEKTŪROS SKYRIUS
Paslaugos vadovas Nerijus Valatkevičius
Paslaugos vykdytojas Lina Lapūnienė

Prašome įvertinti paslaugos kokybę

Nei vienas lankytojas dar nepareiškė savo nuomonės! Būkite pirmas !

DĖL DOKUMENTŲ STATYBĄ LEIDŽIANČIAM DOKUMENTUI  GAUTI KITO STATYTOJO VARDU PRIĖMIMO IR IŠDAVIMO TVARKOS:
 
 

Asmuo, įsigijęs nuosavybės teise statinį, kuriame nebuvo užbaigti statybos darbai ir kuriems vykdyti buvo išduotas statybą leidžiantis dokumentas, ar įsigijęs nuosavybės teise arba valdydamas ir naudodamas kitais teisės aktų nustatytais pagrindais žemės sklypą, kuriame pagal išduotą statybą leidžiantį dokumentą naujo statinio statyba dar nepradėta, norėdamas atitinkamai tęsti ar pradėti statybą pagal minėtą statybą leidžiantį dokumentą, statybą leidžiantį dokumentą išduodančiam subjektui tiesiogiai ar pasinaudodamas IS „Infostatyba“ gali pateikti prašymą perregistruoti jo (šio asmens) vardu minėtą statybą leidžiantį dokumentą, taip pat perregistruojami statybą leidžiantys dokumentai, subjektui pakeitus pavadinimą (reorganizavimo atveju) – subjekto nauju pavadinimu. Perregistruojami tik galiojantys statybą leidžiantys dokumentai. 

 
 
Statytojų (užsakovų) prašymai ir pridedami privalomieji dokumentai pateikiami nuotoliniu būdu per informacinę sistemą „Infostatyba“ adresu www.planuojustatyti.lt
 
Neturint galimybės pateikti prašymo nuotoliniu būdu, Statytojų (užsakovų) prašymai ir pridedamieji privalomieji dokumentai priimami Kauno miesto savivaldybės administracijos Klientų aptarnavimo skyriaus 8-oje darbo vietoje, Laisvės al. 94, Kaunas.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo 5 straipsnio 4 dalimi „4. Valstybės rinkliava mokama eurais iki institucijų teikiamų paslaugų suteikimo ir yra mokėjimo dieną galiojančio dydžio“, informuojame, kad projektai statybos leidimui gauti pateikiami kartu su valstybės rinkliavos sumokėjimą įrodančiu dokumentu.
Vadovaujantis LR Vyriausybės 2015-08-05 nutarimu Nr. 815 „Dėl Lietuvos Respublikos vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“, numatyti valstybės rinkliavos dydžiai:
4.538. leidimo statyti naują statinį, leidimo rekonstruoti statinį perregistravimą naujo statytojo vardu – 28 eurai.
Mokėjimas už statybos leidimą yra mokamas į biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas:
Sąskaitos Nr. Banko kodas Banko pavadinimas SWIFT kodas
LT74 4010 0510 0132 4763 40100 AB DNB bankas AGBLLT2X
LT05 7044 0600 0788 7175 70440 AB SEB bankas CBVILT2X
LT32 7180 0000 0014 1038 71800 AB Šiaulių bankas CBSBLT26
LT74 7400 0000 0872 3870 74000 Danske Bank A/S Lietuvos filialas SMPOLT22
LT12 2140 0300 0268 0220 21400 Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrius NDEALT2X
LT24 7300 0101 1239 4300 73000 AB „Swedbank“ HABALT22
LT42 7230 0000 0012 0025 72300 UAB Medicinos bankas MDBALT22


 
Lėšų gavėjas – Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM, juridinio asmens kodas 188659752
Įmokos kodas – 53019   
Sutrumpintas įmokos, mokesčio pavadinimas – statybą leidžiančio dokumento perregistravimas  (nurodyti perregistruojamo leidimo datą ir numerį).
            Pastaba. Informacija apie biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas yra perkelta iš Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR FM internetinio puslapio pagal 2013 m. liepos 26 d. duomenis. Atnaujintus duomenis galite pasitikslinti: www.vmi.lt , www.vmi.lt/cms/biudzeto-pajamu-surenkamoji-saskaita
 
Prašyme pažymėjus pageidavimą gauti popierinį statybą leidžiančio dokumento variantą (elektroninio dokumento nuorašą), šie dokumentai išduodami Kauno miesto savivaldybės administracijos Klientų aptarnavimo skyriaus 8-oje darbo vietoje, Laisvės al. 94, Kaunas, tel. (8 37) 20 72 65, pirmadieniais – ketvirtadieniais 08.00 – 17.00 val., penktadieniais 08.00-15.45 val. Informaciją apie parengtus statybą leidžiančius dokumentus teikiama tel.  (8 37) 207265, 423616, 423720.
 
 ________________________________________________

Statybą leidžiantis dokumentas išduodamas jei asmuo, kurio vardu pateiktas prašymas, atitinka statytojui Statybos įstatymo 3 straipsnio 2 dalies 1 ir 3 punktuose keliamus reikalavimus. 
Statybą leidžiančiam dokumentui kito statytojo vardu gauti pateikiami dokumentai:
1. Prašymas;
2. Teisę būti statytoju įrodantys dokumentai.
3. Statybą leidžiantis dokumentas ar jo kopija;
4. Dokumentas, patvirtinantis, kad buvęs statytojas asmeniui perleido nuosavybės teises į atitinkamą Statybos įstatymo 20 straipsnio 1 dalyje nurodytą statinio projektą, pagal kurį buvo išduotas statybą leidžiantis dokumentas.
_______________________________________________________________________

 

Įvertinkite paslaugos kokybę

Gavėjas VMI prie LR finansų ministerijos
Gavėjo bankas "Swedbank", AB
Sąskaitos numeris LT24 7300 0101 1239 4300
Įmokos kodas 53019
Paslaugos kaina 28,00 EUR

Gavėjas VMI prie LR finansų ministerijos
Gavėjo bankas „Swedbank" AB
Sąskaita LT24 7300 0101 1239 4300
Kodas 73000
Gavėjo įmokos kodas 188659752
Sutrumpintas įmokos,
mokesčio pavadinimas už statybą leidžiančio dokumento perregistravimą
Įmokos, mokesčio kodas 53019papildoma informacija

http://www.kaunas.lt/urbanistika/statybos-leidimai/
Apmokėkite paslaugas internetu