Socialinio būsto nuomos sutarčių sudarymas


 Išnuomoto socialinio būsto nuomos sutarčių sudarymas.
Atnaujinimo data 2017.06.16
Paslaugos suteikimo trukmė 20 d.d.
Paslaugos gavėjas fizinis asmuo
Atsakingas dalinys NEKILNOJAMOJO TURTO SKYRIUS
Paslaugos vadovas Audronė Gustienė
Paslaugos vykdytojas Audronė Gustienė

Prašome įvertinti paslaugos kokybę

Balsų sk.: 2 Vid.: 5.50

Jūs dar nepareiškėte savo nuomonės!

Asmenys ir šeimos, turintys teisę  į socialinio būsto nuomą ar būsto sąlygų pagerinimą, turi pateikti:
1. Asmens (šeimos) turto (įskaitant gautas pajamas) deklaraciją už kalendorinius metus, pildomą Gyventojų turto deklaravimo įstatymo nustatyta tvarka Valstybinėje mokesčių inspekcijoje (Europos pr. 105, telefonai pasiteiravimui: 46 67 75, 46 68 75, vykstant į VMI reikia turėti pažymas apie gautas pajamas).
2. Pažymą iš seniūnijos apie deklaruotą gyvenamąją vietą (šeimos atveju - visų šeimos narių) ir šeimos sudėtį.
3. VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašą apie nuosavybės teise turimą (per paskutinius 5 metus turėtą) nekilnojamąjį turtą su įvertinta vidutine rinkos kaina (L. Sapiegos g. 5) (šeimos atveju - visų šeimos narių, įskaitant nepilnamečius vaikus).
4. Suaugusių šeimos narių pasus ir jų kopijas (puslapio su nuotrauka) ar asmens tapatybės kortelę ir jos kopiją.
5. Santuokos ar ištuokos liudijimą ir jo kopiją, arba sutuoktinio mirties liudijimą ir jo kopiją.
6. Vaikų (iki 18 metų) gimimo liudijimus ir jų kopijas.
7. Neįgalumo arba darbingumo lygio pažymą ir jos kopiją (jeigu į sąrašą įrašomas neįgalumą turintis asmuo) arba pažymą iš gydymo įstaigos, patvirtinančią, kad asmuo ar šeimos narys serga lėtinės ligos, įrašytos į Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintą sąrašą, sunkia forma.
8. Likusio be tėvų globos asmens statusą patvirtinančius dokumentus ir jų kopijas (jeigu į sąrašą įrašomas likęs be tėvų globos asmuo) (gimimo liudijimą, teismo sprendimą dėl nuolatinės globos nustatymo, savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymą dėl laikinosios globos nustatymo, vaiko teisių apsaugos skyriaus pažymą, kurioje nurodoma, kad likęs be tėvų globos asmuo iki pilnametystės buvo globojamas ir pilnai išlaikomas valstybės).
Dokumentai priimami
Nekilnojamojo turto skyriaus Būsto valdymo poskyryje
J. Gruodžio g. 9, 103, 105, 106, 107 kab., Telefono nr. 203861 (A. Narkuvienė)
priėmimo laikas:
pirmadieniais 10-12 val.,
trečiadieniais 13-15 val.
 


Įvertinkite paslaugos kokybę