Skundų prašymų, kreipimųsi dėl viešosios tvarkos pažeidimų nagrinėjimas

Fizinių, juridinių asmenų raštiškų prašymų ar skundų, adresuotų Viešosios tvarkos skyriui priėmimas, nagrinėjimas.

Paslauga teikiama interesantams, norintiems, jog būtų išnagrinėti jų skundai, prašymai bei kreipimaisi dėl viešosios tvarkos pažeidimų, t.y. Kauno miesto tvarkymo ir švaros,  Prekybos Kauno viešosiose vietose, Kauno miesto daugiabučių gyvenamųjų namų naudojimo, Kauno miesto želdinių tvarkymo, priežiūros ir apsaugos, Kasinėjimo (žemės) darbų Kauno miesto savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje (vietinės reikšmės keliuose, gatvėse, pėsčiųjų ir dviračių takuose, aikštėse, skveruose, kiemuose ir žaliuosiuose plotuose), jos ar jos dalies atitvėrimo ar eismo joje apribojimo, Triukšmo prevencijos Kauno miesto viešosiose vietose taisyklių pažeidimų, reklamos įstatymo, vežėjų ir ekipažų darbe, vežėjų keleiviams vežti naudojamos transporto priemonės atitinka keleivių vežimo reikalavimus, Kelių eismo taisyklių XVII skirsnio. Sustojimas ir stovėjimas, Euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatymo bei kitų teisės aktų, reglamentuojančių viešąją tvarką.
 
Paslaugos kategorija Asmenų aptarnavimas viešojo administravimo institucijose
Gyvenimo atvejai Viešosios tvarkos pažeidimai
Atnaujinimo data 2017.06.09
Paslaugos suteikimo trukmė 20 d.d.
Paslaugos gavėjas fizinis/juridinis asmuo
Atsakingas dalinys VIEŠOSIOS TVARKOS SKYRIUS
Paslaugos vadovas Vytautas Jurkevičius
Paslaugos vykdytojas Rimas Sidera
Prašymai (skundai) gali būti siunčiami paštu, pateikiami tiesiogiai ar naudojantis elektronine paslaugų sistema (paspaudus nuorodą „Užsakyti paslaugą internetu“).

Prašymus (skundus) priima ir registruoja Viešosios tvarkos skyriaus vyriausioji specialistė  tel. 8 37 22 25 30,102 kab. Gedimino g. 13, Kaunas

pirmadieniais – ketvirtadieniais 8-17 val., penktadieniais 8-15.45 val.
Prieššventinėmis dienomis dirbama 1 valanda trumpiau.

Įvertinkite paslaugos kokybę

Reglamentuojantys teisės aktai 1. Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 nutarimu Nr.875
2. Kauno miesto savivaldybės tarybos 2010 m. liepos 22 d. sprendimu Nr. T-441 patvirtintos Kauno miesto daugiabučių gyvenamųjų namų naudojimo taisyklės,
3. Kauno miesto savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 6 d. sprendimu Nr. T-559 patvirtintos Kauno miesto tvarkymo ir švaros taisyklės
4. Kauno miesto savivaldybės tarybos 2009 m. vasario 26 d. sprendimu Nr. T-127 patvirtintos Prekybos Kauno viešosiose vietose taisyklės
5. Kauno miesto savivaldybės tarybos 2010 m. liepos 23 d. sprendimu Nr. T-471 patvirtintos Kasinėjimo (žemės) darbų Kauno miesto savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje (vietinės reikšmės keliuose, gatvėse, pėsčiųjų ir dviračių takuose, aikštėse, skveruose, kiemuose ir žaliuosiuose plotuose), jos ar jos dalies atitvėrimo arba eismo joje apribojimo taisyklės.
6. Kauno miesto savivaldybės tarybos 2013 m. vasario 28 d. sprendimu Nr. T-604 patvirtintos Triukšmo prevencijos Kauno miesto viešosiose vietose taisyklės
7. Lietuvos Respublikos kelių transporto kodeksas
8. Keleivių vežimo lengvaisiais automobiliais taksi taisyklės Kauno miesto savivaldybės tarybos 2013 m. liepos 18 d. sprendimas Nr. T-446
9. Keleivių ir bagažo vežimo kelių transportų taisyklės
10. Keleivinio kelių transporto priemonių apipavidalinimo nuostatos
11. Lietuvos Respublikos Reklamos įstatymas
12. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. liepos 16 d. nutarimu 768 redakcija „Kelių eismo taisyklės“
13. Lietuvos Respublikos 2014 m. liepos 22 d. Vyriausybės Nutarimas „Dėl prekių ir paslaugų kainų nurodymo litais ir eurais, taip pat šiam nurodymui ir perskaičiavimui keliamų reikalavimų laikymosi priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“
Prašymo forma Prašymas