Prašymų priimti (perkelti) tarnybinio kaitumo būdu priėmimas

Valstybės tarnautojų perkėlimą (priėmimą) tarnybinio kaitumo būdu į kitas karjeros valstybės tarnautojo pareigas kitoje įstaigoje reglamentuoja LR Vyriausybės 2007 m. spalio 24 d. nutarimas Nr. 1114 .

Valstybės tarnautojas jo prašymu gali būti perkeltas (priimtas) į kitas pareigas Kauno miesto savivaldybės administracijoje tarnybinio kaitumo būdu, jeigu jis atitinka pareigų, į kurias siekia būti perkeltas, pareigybės aprašyme nustatytus specialiuosius reikalavimus.

Informaciją apie laisvas karjeros valstybės tarnautojo pareigas, į kurias tarnybinio kaitumo būdu siekiama perkelti valstybės tarnautoją, valstybės tarnautoją į pareigas priimantis asmuo gali skelbti Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje (toliau vadinama – VATIS) VATIS nuostatų, patvirtintų Valstybės tarnybos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2007 m. sausio 8 d. įsakymu Nr. 27V-8 (Žin., 2007, Nr. 5-245), nustatyta tvarka arba kitais įstatymams neprieštaraujančiais būdais.
 

Atnaujinimo data 2017.01.20
Paslaugos suteikimo trukmė 5 d.d.
Paslaugos gavėjas fizinis asmuo
Atsakingas dalinys PERSONALO VALDYMO SKYRIUS
Paslaugos vadovas Dovilė Šimukonytė-Kaušienė
Paslaugos vykdytojas Aurelija Vilimienė

Prašome įvertinti paslaugos kokybę

Nei vienas lankytojas dar nepareiškė savo nuomonės! Būkite pirmas !

Valstybės tarnautojas, siekiantis būti perkeltas (priimtas) į kitas pareigas Kauno miesto savivaldybės administracijoje, pateikia prašymą Savivaldybės administracijos direktoriui. Prašymas ir kiti reikalingi dokumentai: gyvenimo aprašymas (Europass CV forma); aukštojo mokslo diplomo (arba kito dokumento apie įgytą išsilavinimą) kopija, paso (asmens tapatybės kortelės) kopija, užpildyta nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaracija; pažyma apie tarnybos Lietuvos valstybei stažą priimami   Viešosios vadybos ir personalo skyriuje, Laisvės al. 96, 109 kab., I - IV nuo 8 val. iki 12.45 val. ir nuo 13 val. iki 17 val., V - nuo 8 val. iki 12.45 val. ir nuo 13 val. iki 15.45 val.  

Įvertinkite paslaugos kokybę