Suderintų žemės sklypo planų, prilyginamų detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, tvirtinimas

Žemės sklypo plano rengimo organizatorius ir/arba projekto vadovas parengtus planus pateikia tvirtinimui Kauno miesto savivaldybės administracija tvirtina savivaldybės lygmens teritorijų planavimo dokumentus 

Atnaujinimo data 2016.09.12
Paslaugos suteikimo trukmė 20 d.d.
Paslaugos gavėjas fizinis/juridinis asmuo
Atsakingas dalinys MIESTO PLANAVIMO IR ARCHITEKTŪROS SKYRIUS
Paslaugos vadovas Nerijus Valatkevičius
Paslaugos vykdytojas Nerijus Valatkevičius

Prašome įvertinti paslaugos kokybę

Nei vienas lankytojas dar nepareiškė savo nuomonės! Būkite pirmas !

Dokumentai priimami Klientų aptarnavimo skyriuje          9 darbo vietoje Laisvės al.94.
Nagrinėjimui pateikiama:
1. Nustatytos formos prašymas;
2. Dokumentų, patvirtinančių žemės sklypo (ų), daiktinių teisių į juos, šių teisių suvaržymus ir juridinius faktus, įregistravimą Nekilnojamojo turto registre kopijos;
3. Žemės sklypo (ų) planas, 1 byla, 3 egzemplioriai;
4.Įgaliojimas atstovauti juridiniam ir / ar privačiam asmeniui;
5. Skaitmeninė laikmena su šiais įrašytais duomenimis:
5. 1. sklypo plano sprendinių brėžiniai 2 formatais (vektoriniu GIS - dwg formatu ) pagal patvirtintą teritorijų planavimo erdvinių duomenų specifikaciją LKS-94 sistema, (rastriniu - jpg formatu) skenuotą su patikros žyma pasirašyti el. parašu
5. 2. aiškinamasis raštas (doc, docx ar pdf formatu) pasirašytas el. parašu

Patvirtintas žemės sklypo planas, prilygintas detaliojo plano dokumentui išduodamas Kauno miesto savivaldybės administracijos  Klientų aptarnavimo skyriaus 9-oje darbo vietoje Laisvės al.94.
 

Įvertinkite paslaugos kokybę