Pažymų apie naujai suformuotų nekilnojamojo turto kadastro objektų (patalpos (-ų) ar statinių) galimybę naudoti pagal paskirtį išdavimas

Pažymų apie naujai suformuotų nekilnojamojo turto kadastro objektų (patalpų ar statinių) naudojimą pagal paskirtį išdavimas 
Paslaugos kategorija Teritorijų planavimas ir statyba
Gyvenimo atvejai Reikia pažymos
Atnaujinimo data 2016.06.17
Paslaugos suteikimo trukmė 5 d.d.
Paslaugos gavėjas fizinis/juridinis asmuo
Atsakingas dalinys MIESTO PLANAVIMO IR ARCHITEKTŪROS SKYRIUS
Paslaugos vadovas Nerijus Valatkevičius
Paslaugos vykdytojas Lolita Rakevičienė

  Pateikiami šie dokumentai, įsegti į segtuvą skaidriu viršumi:

      1.Laisvos formos prašymas.
    2. Kadastro objektų formavimo schema, parengta pagal statybos techninio reglamento STR 1.05.06:2010 "Statinio projektavimas" nustatytus reikalavimus (du egzemplioriai).
    3.Kultūros paveldo departamento prie LR Kultūros ministerijos pritarimas, jei turtiniai objektai formuojami kultūros paveldo statinyje;
   4. Atsakingo už saugomų teritorijų naudojimą subjekto pritarimas raštu, jei turiniai vienetai formuojami saugomose teritorijose; 
     5. Dokumentą apie Nekilnojamojo turto registre įregistruotą (us) statinį (us) (butus, patalpas) ir teises į juos, kopijos (patvirtintos statytojo).     

 Pastaba. pateiktų dokumentų 1 egzempliorius lieka Kauno miesto savivaldybės administracijoje ir statytojui negrąžinami.                    

Įvertinkite paslaugos kokybę