Pažymų apie naujai suformuotų nekilnojamojo turto kadastro objektų (patalpos (-ų) ar statinių) galimybę naudoti pagal paskirtį išdavimas

Pažymų apie naujai suformuotų nekilnojamojo turto kadastro objektų (patalpų ar statinių) naudojimą pagal paskirtį išdavimas 

  Pateikiami šie dokumentai, įsegti į segtuvą skaidriu viršumi:

1.Laisvos formos prašymas.
2. Kadastro objektų formavimo schema, parengta pagal statybos techninio reglamento STR 1.05.06:2010 "Statinio projektavimas" nustatytus reikalavimus (du egzemplioriai).
3.Kultūros paveldo departamento prie LR Kultūros ministerijos pritarimas, jei turtiniai objektai formuojami kultūros paveldo statinyje;
4. Atsakingo už saugomų teritorijų naudojimą subjekto pritarimas raštu, jei turiniai vienetai formuojami saugomose teritorijose; 
5. Dokumentą apie Nekilnojamojo turto registre įregistruotą (us) statinį (us) (butus, patalpas) ir teises į juos, kopijos (patvirtintos statytojo).     

 Pastaba. pateiktų dokumentų 1 egzempliorius lieka Kauno miesto savivaldybės administracijoje ir statytojui negrąžinami. 

Dokumentai priimami Interesantų priimamojo  8-oje darbo vietoje. 
Interesantų aptarnavimo vietų kontaktai ir aptarnaujami padaliniai
    
Dėl detalesnės informacijos kreiptis telefonu: (8 37) 42 44 43.         
Atnaujinimo data 2017.10.04
Paslaugos suteikimo trukmė 5 d.d.
Paslaugos gavėjas fizinis/juridinis asmuo
Atsakingas dalinys MIESTO PLANAVIMO IR ARCHITEKTŪROS SKYRIUS
Paslaugos vadovas Nerijus Valatkevičius
Paslaugos vykdytojas Lolita Rakevičienė

Prašome įvertinti paslaugos kokybę

Balsų sk.: 2 Vid.: 8.50

Jūs dar nepareiškėte savo nuomonės!