Prašymų priimti į darbą pagal darbo sutartį priėmimas

 Darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, į darbą Savivaldybės administracijoje priimami Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka.
Paslaugos kategorija Asmenų aptarnavimas viešojo administravimo institucijose
Gyvenimo atvejai Ieškote darbo
Atnaujinimo data 2017.02.07
Paslaugos suteikimo trukmė 5 d.d.
Paslaugos gavėjas fizinis asmuo
Atsakingas dalinys PERSONALO VALDYMO SKYRIUS
Paslaugos vadovas Dovilė Šimukonytė-Kaušienė
Paslaugos vykdytojas Edita Štuikienė
Į Savivaldybės administracijoje naujai įsteigtas ar atsilaisvinusias pareigybes darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, priimami Savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimu. 
 Kai Savivaldybės administracijos struktūriniame padalinyje atsiranda laisva darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį, pareigybė, padalinio vadovas per 5 darbo dienas pateikia Personalo valdymo skyriui to darbuotojo pareiginius nuostatus.
Personalo valdymo skyrius, išanalizavęs kiekybinę ir kokybinę struktūrinio padalinio sudėtį, sprendžia dėl darbuotojo poreikio laisvoms pareigoms eiti. Personalo valdymo skyrius sutikrina, ar pretendentas atitinka darbuotojo pareiginiuose nuostatuose nurodytus kvalifikacinius reikalavimus  ir pateikia to pretendento prašymą dėl priėmimo į darbą ir jo gyvenimo aprašymą Savivaldybės administracijos direktoriui susipažinti ir sprendimui priimti.

Įvertinkite paslaugos kokybę