Bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka sudarytos santuokos įtraukimas į apskaitą

Paslauga reglamentuojama Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2016 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr.1R-334 patvirtintomis Civilinės metrikacijos taisyklėmis, su kuriomis galite susipažinti tinklalapyje www.seimas.lt paieškoje įvedę teisės akto numerį.
Bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka sudaryta santuoka įtraukiama į apskaitą santuokos sudarymo vietos civilinės metrikacijos įstaigoje, sudarant santuokos sudarymo įrašą.
Į apskaitą civilinės metrikacijos įstaigose įtraukiamos santuokos, sudarytos šiose valstybės pripažintose religinėse bendruomenėse ir bendrijose: lotynų apeigų katalikų, graikų apeigų katalikų, evangelikų liuteronų, evangelikų reformatų, ortodoksų (stačiatikių), sentikių, judėjų, musulmonų sunitų, karaimų, Lietuvos evangelikų baptistų bendruomenių sąjungos, Septintosios dienos adventistų Bažnyčios, Lietuvos Respublikos evangelinio tikėjimo krikščionių sąjungos.
Religinės bendruomenės ar bendrijos įgaliotas (įpareigotas) asmuo per dešimt dienų po santuokos sudarymo bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka privalo pateikti santuokos sudarymo vietos civilinės metrikacijos įstaigai nustatytos formos pranešimą apie bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka sudarytą santuoką.
Apie bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka sudarytą santuoką santuokos sudarymo vietos civilinės metrikacijos įstaigai gali pranešti sutuoktiniai arba vienas iš jų, pateikdami antrąjį pranešimo egzempliorių ar Lietuvos Vyskupų Konferencijos 1999 m. rugpjūčio 25 d. patvirtintos formos santuokos liudijimą.
Jei sutuoktinis yra užsienio valstybės pilietis, pateikiamas jo valstybės kompetentingos institucijos išduotas dokumentas, patvirtinantis, kad jo santuokai nėra kliūčių, ir jo asmens tapatybės dokumento kopija. Jeigu nuolat Lietuvos Respublikoje gyvenantis asmuo be pilietybės, pabėgėlis ar užsienietis, kuriam suteikta papildoma apsauga Lietuvos Respublikoje, šio dokumento pateikti negali, jis pateikia deklaraciją apie kliūčių sudaryti santuoką Lietuvos Respublikoje nebuvimą.

 

Pateikiami šie dokumentai:
1. Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai;
2. Bažnyčios nustatyta tvarka sudarytos santuokos dokumentas;
3. Jei vienas iš sutuoktinių yra užsienio valstybės pilietis, papildomai pateikiamas jo valstybės kompetentingos įstaigos išduotas dokumentas, patvirtinantis, kad jo santuokai nėra kliūčių. Užsienio valstybės piliečio dokumentas turi būti legalizuotas ar patvirtintas pažyma (APOSTILLE), jeigu Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys ir Europos Sąjungos teisės aktai nenumato kitaip ir išverstas į lietuvių kalbą.

 

 
Civilinės metrikacijos skyrius
M. Daukšos g. 13, LT-44280
7 kab.
Vyresnioji specialistė
Edita Chainauskaitė tel.  8 682 58710 edita.chainauskaite@kaunas.lt

 
Civilinės metrikacijos skyrius
M. Daukšos g. 13, LT-44280
7 kab.
Vyriausioji specialistė
Jūratė Taraškevičienė
tel.  8 682 58710
jurate.taraskeviciene@kaunas.lt
 

Darbo laikas:
II - IV - nuo 8.00 iki 17.00 val.
V - nuo 8.00 iki 15.45 val.

V - nuo 9.00 iki 16.30 val. (santuokų ceremonijos)
VI - nuo 9.00iki 15.45 val. (santuokų ceremonijos)
pietų pertrauka kasdien nuo 12.00 iki 12.45 val.

Elektroniniu būdu šią paslaugą galite užsisakyti per Metrikacijos paslaugų informacinę sistemą MEPIS

 

Atnaujinimo data 2017.09.07
Paslaugos suteikimo trukmė 1 d.d.
Paslaugos gavėjas fizinis asmuo
Atsakingas dalinys CIVILINĖS METRIKACIJOS SKYRIUS
Paslaugos vadovas Agnė Augonė
Paslaugos vykdytojas Jūratė Taraškevičienė

Prašome įvertinti paslaugos kokybę

Nei vienas lankytojas dar nepareiškė savo nuomonės! Būkite pirmas !