Civilinės būklės akto įrašo atkūrimas

Paslauga reglamentuojama Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2016 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. 1R-334 patvirtintomis Civilinės metrikacijos taisyklėmis, su kuriomis galite susipažinti tinklalapyje www.seimas.lt paieškoje įvedę teisės akto numerį.
Neišlikę civilinės būklės aktų įrašai yra atkuriami.
Civilinės būklės aktų įrašų neišlikimo faktą patvirtina archyvų pažymos, kitų civilinės metrikacijos įstaigų atsakymai apie civilinės būklės akto įrašo nebuvimą.
Civilinės metrikacijos skyrius, gavęs prašymą atkurti civilinės būklės akto įrašą:
- kreipiasi į kitas civilinės metrikacijos įstaigas, Lietuvos istorijos archyvą dėl pažymų, patvirtinančių, kad civilinės būklės akto įrašas neišlikęs, pateikimo;
- gauna iš kitų civilinės metrikacijos įstaigų, Lietuvos valstybės istorijos archyvo civilinės būklės aktų įrašų (santuokos, santuokos nutraukimo, vaikų gimimo, tėvų santuokos, brolių, seserų gimimo įrašai ir pan.), patvirtinančių atkuriamo įrašo buvimą, kopijas.
Atkuriant gimimo įrašą, asmens vardas ir pavardė nurodomi remiantis santuokos sudarymo įrašu (jeigu asmuo susituokęs), kitais jo ir jo artimųjų giminaičių civilinės būklės aktų įrašais, taip pat asmens tapatybės dokumentu.
Atkuriant gimimo įrašą, nustatant asmens gimimo datą, remiamasi kitais civilinės būklės aktų įrašais, asmens tapatybės dokumentu, krikšto liudijimu, o jei šių dokumentų asmuo neturi, – gydytojų konsultacinės komisijos išvada.
Paslaugos kategorija Civilinės būklės aktai
Atnaujinimo data 2017.06.12
Paslaugos suteikimo trukmė 20 d.d.
Paslaugos gavėjas fizinis asmuo
Atsakingas dalinys CIVILINĖS METRIKACIJOS SKYRIUS
Paslaugos vadovas Agnė Augonė
Paslaugos vykdytojas Gediminas Lukoševičius
Reikalingi dokumentai:

- asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
- pažyma apie tai, kad civilinės būklės akto įrašas archyvuose neišlikęs;
- įgaliojimas, jeigu pareiškėjas yra įgaliotas ar atstovaujantis asmuo.


 
DĖMESIO. Prašymą atkurti civilinės būklės akto įrašą asmuo pateikia jo pasirinktai civilinės metrikacijos įstaigai.
 
Civilinės metrikacijos skyrius
M. Daukšos g. 13, LT-44280
1 kab.
vyriausiasis specialistas
Gediminas Lukoševičius
tel.  (8 612) 90589
e-mail: gediminas.lukosevicius@kaunas.lt

Civilinės metrikacijos skyrius
M. Daukšos g. 13, LT-44280
1kab.
vyresnioji specialistė
Jolanta Kondrotienė
tel.  (8 612) 90589
e-mail: jolanta.kondrotiene@kaunas.ltInteresantų priėmimo laikas:

II - IV - nuo 8.00 iki 17.00 val.
V - nuo 8.00 iki 15.45 val.

Pietų pertrauka kasdien nuo 12.00 iki 12.45 val.


Elektroniniu būdu šią paslaugą galite užsisakyti per Metrikacijos paslaugų informacinę sistemą MEPIS

Įvertinkite paslaugos kokybę
Gavėjas Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM
Gavėjo bankas AB DNB bankas
Sąskaitos numeris LT 24 7300 0101 1239 4300
Įmokos kodas 52819
Paslaugos kaina Įmokos pavadinimas: už civilinės būklės akto įrašo atkūrimą

Įmokos suma: 4,9 euro (iki euro įvedimo paslaugos kaina - 17 litų).

JŪSŲ PATOGUMUI, Civilinės metrikacijos skyriuje valstybinę rinkliavą galite susimokėti banko kortelėmis arba grynaisiais pinigais Foxbox mokėjimo terminale (M.Daukšos g. 13). Jei valstybinę rinkliavą Jus esate apmokėję per Elektroninius valdžios vartus, paslaugos apmokėjimo kvito pateikti nereikia.

Kiti paslaugos apmokėjimo būdai:
• Internetu. SVARBU! Apmokėjus paslaugą internetu, Jūsų atliktas pavedimas elektroninėje sistemoje bus matomas po 3-5 dienų. Pavyzdžiui, apmokėjus paslaugą sausio 1 dieną, Civilinės metrikacijos skyriuje atlikta operacija bus matoma sausio 4-6 dieną.
• Bankų skyriuose;
• AB „Lietuvos paštas" pašto skyriuose;
• Informacinėse „Maxima“ kasose;
• UAB „Perlo paslaugos" terminaluose.
Įmokos kvite privalu nurodyti duomenis asmens, kurio vardu pateiktas prašymas, o ne giminaičio ir (ar) kito asmens duomenis.
Apmokėkite paslaugas internetu