Pastato šilumos įrenginių atsijungimas nuo šilumos perdavimo tinklų ar naujai statomų objektų šildymo būdo parinkimas


                                                                                                             TVIRTINU
                                                                                                             Energetikos skyriaus vedėjas
                                                                                                             Raimondas Mačikėnas
                                                                                                             2017-04-28

 Pastato šilumos įrenginių atsijungimas nuo šilumos perdavimo tinklų ar naujai statomų objektų šildymo būdo parinkimas.                                                                                    
Pateikiamas laisvos formos prašymas išduoti rašytinį pritarimą pastato paprastojo remonto projektui (aprašui), pertvarkant pastato inžinerines sistemas. Prie prašymo pridedama:
1. daugiabučio gyvenamo namo paprastojo remonto projektas (aprašas), pertvarkant pastato šildymo sistemą 2 vnt.  ir šio projekto (aprašo) kompiuterinė laikmena 1 vnt.;
2. dalinės nuosavybės savininkų rašytiniai pritarimai atliktam projektui;
3. kitą pasirinktą energijos rūšį (pvz. dujas, elektrą, kitą) tieksiančio juridinio asmens išduota pažyma apie technines galimybes tiekti kitą energijos rūšį (pvz. dujas, elektrą) atjungiamam objektui šildyti.
 
Prašymo turinys:
Dėl pastato šilumos įrenginių atjungimo nuo šilumos perdavimo tinklų pareiškėjas nurodo savo vardą, pavardę, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, atjungiamo pastato adresą,  po šilumos įrenginių atjungimo numatomą pastate naudoti kuro rūšį (dujos, elektra, geoterminis šildymas ir t.t.).
Dėl naujai statomų objektų šildymo būdo parinkimo pareiškėjas nurodo savo vardą, pavardę,  gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, nurodo naujai statomo objekto adresą ir trumpą objekto aprašymą (paskirtį), naujai statomame objekte numatomą naudoti kuro rūšį (dujos, elektra, geoterminis šildymas ir t.t.),  numatomą šildyti objekto plotą, pateikia VĮ Registrų centro pažymas (ar jų kopijas) apie sklypo ir naujai statomo objekto nuosavybę, sklypo situacijos planą. Jeigu prašymą pateikia juridinis asmuo, pateikiama juridinio asmens registravimo pažymėjimo kopija. Jeigu kuro rūšis (pvz. gamtinės dujos) numatoma naudoti technologijai, pateikiamas  trumpas  technologinio proceso aprašymas.

Informaciją teikia
Energetikos skyriaus vyriausiasis specialistas
Pranas Urbanavičius, tel. (8 37) 42 38 05, el. p. pranas.urbanavicius@kaunas.lt
 
Paslaugos kategorija Energetika
Atnaujinimo data 2017.05.31
Paslaugos suteikimo trukmė 20 d.d.
Paslaugos gavėjas fizinis/juridinis asmuo
Atsakingas dalinys ENERGETIKOS SKYRIUS
Paslaugos vadovas Raimondas Mačikėnas
Paslaugos vykdytojas Pranas Urbanavičius

 
Prašymus priima ir registruoja  Klientų aptarnavimo skyriaus Asmenų aptarnavimo poskyris, Laisvės al. 94, juridinių asmenų 7-oje darbo vietoje, fizinių asmenų 6 -oje darbo vietoje, I-IV 8:00-17:00, V 8:00 -15.45 val. Prieššventinėmis dienomis dirbama 1 valanda trumpiau.