Buto ar kitų patalpų šilumos (karšto vandens) įrenginių atjungimas nuo šilumos perdavimo tinklų

                                                                                                                TVIRTINU
                                                                                                                Energetikos skyriaus vedėjas
                                                                                                                Raimondas Mačikėnas
                                                                                                                2017- 04- 28
                                                                                        
Buto ar kitų patalpų šilumos (karšto vandens) įrenginių atjungimas nuo šilumos perdavimo tinklų.

Pateikiamas laisvos formos prašymas. Prie prašymo pridedama:
1. daugiabučio namo butų bei kitų patalpų savininkų teisės aktų nustatyta tvarka priimtas sprendimas ir pavedimas valdytojui keisti buto ar kitos patalpos šildymo būdą bei valdytojo raštiškas sutikimas;
2. buto ar kitų patalpų savininko, pageidaujančio atjungti buto ar kitų patalpų šildymo ir karšto vandens sistemų įrenginius nuo daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemos ir pakeisti buto ar kitos patalpos šildymo būdą, įsipareigojimas vykdyti prievoles prižiūrėtojui pagal pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros sutartį jam tenkančia dalimi dėl pastato šildymo ir (ar) karšto vandens sistemų priežiūros;
3. kitą pasirinktą energijos rūšį (pvz., dujas, elektrą) tieksiančio asmens išduotą pažymą apie technines galimybes tiekti kitą  energijos rūšį (pvz., dujas, elektrą) atjungiamam butui ar kitoms patalpoms šildyti;
4. buto ar kitų patalpų savininko, pageidaujančio atjungti buto ar kitų patalpų šildymo ir karšto vandens sistemų įrenginius nuo daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemos ir pakeisti buto ar kitos patalpos šildymo būdą, įsipareigojimas pakeisti šilumos vartojimo pirkimo–pardavimo sutartį dėl šilumos vartojimo bendro naudojimo patalpose ir įrenginiuose;
5. valdytojo pažyma, grindžiama techniniais, ekonominiais bei teisiniais argumentais, kad dėl pakeisto buto ar kitų patalpų šildymo būdo bus nepažeidžiamos ar pažeidžiamos kitų daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų teisės ar teisėti interesai;
6. visų daugiabučio namo ar sekcijos (bloko), kuriame yra atjungiamas butas ar kita patalpa, bendrosios dalinės nuosavybės savininkų rašytiniai pritarimai projekto (aprašo) sprendiniams. Projektas (aprašas) turi būti suderintas su valdytoju.

Informaciją teikia
Energetikos skyriaus  specialistas
Rimantas Čekauskas, tel. (8 37) 42 39 48,
el. p. rimantas.cekauskas@kaunas.lt


 
Paslaugos kategorija Energetika
Atnaujinimo data 2017.05.31
Paslaugos suteikimo trukmė 20 d.d.
Paslaugos gavėjas fizinis/juridinis asmuo
Atsakingas dalinys ENERGETIKOS SKYRIUS
Paslaugos vadovas Raimondas Mačikėnas
Paslaugos vykdytojas Rimantas Čekauskas
 Prašymus priima ir registruoja  Klientų aptarnavimo skyriaus Asmenų aptarnavimo poskyris, Laisvės al. 94, juridinių asmenų 7-oje darbo vietoje, fizinių asmenų 6 -oje darbo vietoje, I-IV 8:00-17:00, V 8:00 -15.45. Prieššventinėmis dienomis dirbama 1 valanda trumpiau.

Įvertinkite paslaugos kokybę