Leidimų (jų dublikatų) prekiauti (teikti paslaugas) lauko kavinėse išdavimas

TVIRTINU
Klientų aptarnavimo skyriaus vedėja
Rasa Palevičienė
2016-05-20

Administracinės paslaugos kodas E22
Administracinės paslaugos versija 1

Klientų aptarnavimo skyrius išduoda leidimus prekiauti (teikti paslaugas) lauko kavinėse.

P A S T A B A: Leidimas išduodamas laikotarpiui nuo vienos dienos iki einamų metų pabaigos, priklausomai nuo pateiktų dokumentų (prekybos vietos plano, (schemos), verslo liudijimo ir pan.) galiojimo termino.
Leidimo galiojimo laikotarpiu turi galioti visi dokumentai.

Paslaugos kategorija Verslas
Gyvenimo atvejai Užsiimate verslu
Atnaujinimo data 2017.06.30
Paslaugos suteikimo trukmė 5 d.d.
Paslaugos gavėjas fizinis/juridinis asmuo
Atsakingas dalinys KLIENTŲ APTARNAVIMO SKYRIUS
Paslaugos vadovas Rasa Irena Palevičienė
Paslaugos vykdytojas Violeta Loreta Prokopienė

Galiojančių leidimų sąrašai

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo


Norint gauti leidimą prekiauti lauko kavinėse, raštu ar elektroninėmis priemonėmis per atstumą, tiesiogiai arba per kontaktinį centrą Klientų aptarnavimo skyriui pateikiami šie dokumentai:
1) prašymą, kuriame nurodoma: juridinio asmens - pavadinimas, adresas, atsakingo asmens vardas, pavardė, telefonas; pageidaujama lauko kavinės įrengimo vieta ir plotas; prekių asortimentas; pageidaujamas prekybos laikas bei pridedamų dokumentų sąrašas (priedas Nr.3);
2) individualios veiklos vykdymo pažymos kopiją;
3) lauko kavinės vietos plano (schemos) kopiją;
4) sutartinius santykius įteisinantį dokumentą, jeigu lauko kavinė įrengiama ne įmonei nuosavybės teise priklausančiame žemės sklype;
5) vietinės rinkliavos sumokėjimą patvirtinančio dokumento originalą ir jo kopiją, jeigu veikla vykdoma Kauno viešosiose vietose.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)
Klientų aptarnavimo skyrius patikrina, ar pareiškėjui:
1. yra išduotas maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimas;
2. yra išduota seniūnijos apžiūros pažyma.
Jeigu dokumentus, kuriuos privalo pateikti asmuo, norintis gauti leidimą, pagal duomenų teikimo sutartis su kitomis institucijomis gali gauti Klientų aptarnavimo skyrius, šių dokumentų asmuo pateikti neprivalo.

Už Kauno miesto savivaldybės teikiamas paslaugas asmenys, turintys mokėjimo korteles, gali sumokėti naudodamiesi elektroniniais kortelių skaitytuvais, įrengtais Klientų aptarnavimo skyriaus Asmenų aptarnavimo poskyryje. Atlikus mokėjimo operaciją, elektroninis kortelių skaitytuvas išduoda apmokėjimo kvitą, kuris gali būti pateiktas kaip atsiskaitymą patvirtinantis dokumentas.

Pateiktų dokumentų kopijos patvirtintos asmens parašu (juridiniams – antspaudu ir vadovo parašu).
Klientų aptarnavimo skyrius patikrina, ar pareiškėjui, pateikusiam prašymą išduoti leidimą, yra išduotas maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimas (jeigu tų prekių prekybai arba teikiamoms paslaugoms teisės aktų nustatyta tvarka jie yra privalomi) ir yra išduota seniūnijos apžiūros pažyma.

Norint gauti leidimą Klientų aptarnavimo skyriui tais pačiais kalendoriniais metais pateiktų ir galiojančių dokumentų iš naujo pateikti neprivaloma.

KLIENTŲ APTARNAVIMO SKYRIAUS ASMENŲ APTARNAVIMO POSKYRIS
Laisvės al. 94, Kaunas
3 darbo vieta - Licencijos, prekybos leidimai
Vyr. specialistė
Olė Ivaškevičienė
tel. : (8 37)  42 49 61 
ole.ivaskeviciene@kaunas.lt

Dokumentai priimami:
Pirmadienį 8-17 val.
Antradienį 8-17 val.
Trečiadienį 8-17 val.
Ketvirtadienį 8-17 val.
Penktadienį 8-15.45 val.

Dėl detalesnės informacijos kreiptis:
KLIENTŲ APTARNAVIMO SKYRIAUS LICENCIJŲ IR LEIDIMŲ POSKYRIS
Laisvės al. 94, Kaunas
140 kab.
Vyriausioji specialistė
Violeta Prokopienė 
Tel. (8 37)  42 56 57, faksas (8 37)  42 56 76
violeta.prokopiene@kaunas.lt

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą
Administracinės paslaugos perkėlimo į internetą brandos 3 lygis – dvipusės sąveikos lygis (suteikiama galimybė interesantui jį identifikavus internete užpildyti prašymo formą ir ją išsiųsti viešojo administravimo subjektui, tačiau pati administracinė paslauga suteikiama neelektronine forma).
 
Administracinės paslaugos teikimo ypatumai
Paslauga yra galutinė
 
Administracinės paslaugos teikimo aprašymo įtraukimas į dokumentų apskaitą
Aprašymas saugomas Klientų aptarnavimo skyriaus Licencijų ir leidimų poskyryje.

Įvertinkite paslaugos kokybę

Šią paslaugą galite užsisakyti per E. valdžios portalą

Gavėjas Kauno miesto savivaldybės administracija
Gavėjo bankas AB DNB bankas
Sąskaitos numeris LT14 4010 0510 0360 4664
Įmokos kodas 534
Paslaugos kaina VIENO MĖNESIO TARIFAS UŽ 1 KV. M:
miesto viešosiose vietose - 1,2 euro.

Mokesčio pavadinimas: Vietinė rinkliava už prekybą gatvėje.

Rinkliava už leidimo prekiauti lauko kavinėje išdavimą apskaičiuojama taip:
R = (T : 30) x P x L, kur
R – apskaičiuota rinkliava (eurais);
T – rinkliavos tarifas (eurais);
30 - mėnesio dienų skaičius;
P – lauko kavinės plotas (kv. m);
L – terminas, kuriam išduodamas leidimas (dienų skaičius).
Apskaičiuota rinkliava už leidimo išdavimą yra apvalinama ir mokama eurais be centų, kai vietinės rinkliavos dydis yra lygus arba didesnis kaip 10 eurų. Kai vietinės rinkliavos dydis yra ne didesnis kaip 10 eurų, vietinė rinkliava mokama eurais su centais, vieno skaitmens po kablelio tikslumu.

Už Kauno miesto savivaldybės teikiamas paslaugas asmenys, turintys mokėjimo korteles, gali sumokėti naudodamiesi elektroniniais kortelių skaitytuvais, įrengtais Asmenų aptarnavimo skyriaus Interesantų aptarnavimo poskyryje. Atlikus mokėjimo operaciją, elektroninis kortelių skaitytuvas išduoda apmokėjimo kvitą, kuris gali būti pateiktas kaip atsiskaitymą patvirtinantis dokumentas.
Apmokėkite paslaugas internetu