Dokumentų Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos skyrių darbuotojams pateikimas ir dalyvavimas tikrinant Archyvų skyriaus darbuotojų parengtas pažymas

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos darbuotojai (toliau tekste VSDF) esant neaiškumams  Archyvų skyriaus (toliau - Archyvas) išduotose darbo užmokesčio ir/ar darbo stažo pažymose, gali atvykti į Archyvą susipažinti su pirminiais dokumentais, kurių pagrindu buvo parengtos pažymos. VSDF darbuotojai, norėdami atvykti į Archyvą, pateikia pavedimą ar prašymą leisti susipažinti su archyvinio fondo dokumentais, kurį užregistruoja Interesantų priimamasis ir Archyvo vedėjas nukreipia vykdymui. VSDF darbuotojas atvyksta į Archyvą susipažinti su prašomais dokumentais suderinęs atvykimo laiką  telefonu.  Archyvo darbuotojas pateikia VSDF darbuotojui  prašomus dokumentus ir,  prireikus bei esant techninėms galimybėms, padaro prašomų dokumentų kopijas. VSDF darbuotojas atlikęs patikrinimą pasirašo ant pavedimo ar prašymo nurodydamas tikrinimo trukmę, datą bei gautų dokumentų kopijų kiekį.
Paslaugos kategorija Archyvų paslaugos
Atnaujinimo data 2017.05.23
Paslaugos suteikimo trukmė 20 d.d.
Paslaugos gavėjas juridinis asmuo
Atsakingas dalinys Archyvas
Paslaugos vadovas Valerija Gražienė
Paslaugos vykdytojas Gineta Bartkuvienė