Saugomų fondų bylų (dokumentų) pateikimas susipažinti ar perdavimas laikinai naudoti teisėsaugos institucijų pareigūnams

Teisėsaugos institucijoms pareikalavus, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Baudžiamojo proceso kodekso 97 straipsniu, archyvinio fondo dokumentai gali būti perduoti laikinai naudoti pasirašant Dokumentų laikino perdavimo naudotis aktą. Toks aktas nesudaromas, jei prokuratūra ar ikiteisminio tyrimo įstaiga dokumentus paima pagal kratos arba poėmio protokolą.
Prašymas pateikti dokumentus pateikiams raštu, kuris užregistruojamas Interesantų priimamajame ir Archyvų skyriaus vedėjo nukreipiamas vykdytojui. Vykdytojas parengia Dokumentų laikino perdavimo naudotis aktą (2 egz.), nurodydamas dokumentų grąžinimo terminą, ir perduodamas dokumentus laikinai naudotis, pateikia pasirašyti gavėjui. Prireikus įstaigos ir gavėjo rašytiniu susitarimu dokumentų grąžinimo terminas gali būti pratęstas.
Paslaugos kategorija Archyvų paslaugos
Atnaujinimo data 2017.05.23
Paslaugos suteikimo trukmė 20 d.d.
Paslaugos gavėjas juridinis asmuo
Atsakingas dalinys Archyvas
Paslaugos vadovas Valerija Gražienė
Paslaugos vykdytojas Gineta Bartkuvienė