Konsultavimas dėl vaikų, likusių be tėvų globos, laikinosios globos (rūpybos) nustatymo, globėjo (rūpintojo) skyrimo ir prašymų priėmimas

                                                                                           TVIRTINU:
                                                       Vaiko teisių apsaugos skyriaus
                                                                        vedėja B. Daugėlienė
                                                         2012 m. birželio 8 d. Nr. 19-11


Konsultavimas dėl vaikų, likusių be tėvų globos, laikinosios globos (rūpybos) nustatymo, globėjo (rūpintojo) skyrimo ir prašymų priėmimas.

 
Paslaugos kategorija Vaiko teisių apsauga
Atnaujinimo data 2016.02.15
Paslaugos suteikimo trukmė 30 d.d.
Paslaugos gavėjas fizinis asmuo
Atsakingas dalinys VAIKO TEISIŲ APSAUGOS SKYRIUS
Paslaugos vadovas Birutė Daugėlienė
Paslaugos vykdytojas Nijolė Vizbarienė
Dokumentai, reikalingi globai (rūpybai) nustatyti:
 1. Prašymas, kuriame nurodoma pageidaujamas globoti vaikas
 2. Asmens dokumentas (asmens tapatybės kortelė arba pasas) ir jo kopija
 3. Asmens šeimos sudėtis
 4. Kartu su asmeniu gyvenančių vyresnių kaip 16 metų asmenų rašytiniai sutikimai
 5. Asmens Sveikatos apsaugos ministerijos nustatytos formos sveikatos pažymėjimas (forma  Nr. 046/a)
 6. Gyvenimo aprašymas (vardas, pavardė, gimimo data ir vieta, gyvenamoji vieta, šeiminė padėtis, išsimokslinimas, darbo patirtis)
 7. Santuokos liudijimo kopija, jeigu asmuo susituokęs
 8. Teismo sprendimo dėl santuokos nutraukimo arba ištuokos liudijimo kopija, jeigu asmuo išsituokęs
 9. Sutuoktinio mirties liudijimo kopija, jeigu asmuo yra našlys (našlė)
 10. Dokumentai apie asmens, norinčio tapti globėju (rūpintoju), ir kitų jo šeimos narių gaunamas pajamas
 11.  Dokumentai apie asmens, norinčio tapti globėju (rūpintoju), ir jo šeimos gyvenamąsias patalpas
 12. Dokumentai, įrodantys artimo giminaičio, norinčio tapti vaiko globėju (rūpintoju), giminystę su vaiku
Dėl išsamesnės informacijos apie vaiko laikinosios globos (rūpybos) nustatymą kreiptis:
PILIEČIŲ PRIĖMIMO KABINETAS
Laisvės al. 28, Kaunas
tel. (8 37) 75 01 37
vaiko.teisiu.apsaugos.skyrius@kaunas.lt

Piliečiai priimami:
I-IV: 9-12 val. ir  13-16 val.
V:    9-12 val. ir  13-15 val.