Konsultavimas vaiko teisių apsaugos klausimais

                                                                                            TVIRTINU:
                                                       Vaiko teisių apsaugos skyriaus
                                                                        vedėja B. Daugėlienė
                                                         2012 m. birželio 8 d. Nr. 19-11

Vaiko teisių apsaugos skyriaus darbuotojai konsultuoja piliečius vaikų kilmės nustatymo, vaikų, tėvų ir kitų šeimos narių tarpusavio teisių ir pareigų, įvaikinimo, globos ir rūpybos nustatymo, civilinės būklės aktų registravimo tvarkos klausimais, dėl vaikų patyrusių  fizinį ar psichologinį smurtą bei kitais su vaiku susijusiais klausimais.
Paslaugos kategorija Vaiko teisių apsauga
Atnaujinimo data 2016.02.15
Paslaugos suteikimo trukmė 1 d.d.
Paslaugos gavėjas fizinis asmuo
Atsakingas dalinys VAIKO TEISIŲ APSAUGOS SKYRIUS
Paslaugos vadovas Birutė Daugėlienė
Paslaugos vykdytojas Birutė Daugėlienė
Dėl išsamesnės informacijos  kreiptis:
PILIEČIŲ PRIĖMIMO KABINETAS
Laisvės al. 28, Kaunas
tel. (8 37) 75 01 37
vaiko.teisiu.apsaugos.skyrius@kaunas.lt

Piliečiai priimami:
I-IV: 9 -12 val. ir  13- 16 val.
V:    9-12 val.  ir  13-15 val.