Saugomų Kultūros paveldo objektų ir objektų savivaldybės saugomose kultūros paveldo vietovėse, projektų derinimas

Saugomų kultūros paveldo objektų, objektų Savivaldybės saugomose kultūros paveldo vietovėse, projektų derinimas.
Atnaujinimo data 2016.07.14
Paslaugos suteikimo trukmė 15 d.d.
Paslaugos gavėjas fizinis/juridinis asmuo
Atsakingas dalinys KULTŪROS PAVELDO SKYRIUS
Paslaugos vadovas Saulius Rimas
Paslaugos vykdytojas Saulius Rimas

Prašome įvertinti paslaugos kokybę

Nei vienas lankytojas dar nepareiškė savo nuomonės! Būkite pirmas !

Kultūros paveldo skyrius tikrina saugomų kultūros paveldo objektų ar objektų, kuriems pradėta skelbimo saugomu procedūra, tvarkybos darbų projektus, taip pat projektus statinių, suprojektuotų Savivaldybės saugomo kultūros paveldo objekto ar objekto, kuriam pradėta skelbimo Kauno miesto savivaldybės saugomu procedūra, teritorijoje, Savivaldybės saugomoje kultūros paveldo vietovėje ar vietovėje, kuriai pradėta skelbimo Kauno miesto savivaldybės saugoma procedūra bei šių vietovių apsaugos zonose.  Tvarkybos darbų projektai  tikrinami  vadovaujantis „Statinių statybos, rekonstravimo ir pastatų atnaujinimo (modernizavimo) projektų tikrinimo Kauno miesto savivaldybės administracijoje tvarkos aprašu“. Pagal šį aprašą Kultūros paveldo skyrius tikrina projektus, kuriuos, įvertinę projekto specifiką, ypatumus ir Skyriams nustatytą kompetenciją, priskyrė (pažymėjo IS „Infostatyba“ ) Statybos leidimų skyriaus specialistai. Tikrinama:
1. ar projekto sprendiniai nepažeidžia saugomų kultūros paveldo objektų ar objektų, kuriems pradėta skelbimo saugomu procedūra vertingųjų savybių;
2. ar projekto sprendiniai nepažeidžia Kauno miesto savivaldybės saugomų vietovių ar vietovių, kurioms pradėta skelbimo Kauno miesto savivaldybės saugomomis procedūra vertingųjų savybių.
Vadovaujantis Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos  įstatymo 23 straipsnio 11 punktu: „Ne vėliau kaip prieš 15 dienų iki prašymo pateikimo gauti leidimą atlikti darbus savivaldybės paveldosaugos padaliniui turi būti pateikiami visi saugomo kultūros paveldo objekto ar objekto, kuriam pradėta skelbimo saugomu procedūra, tvarkybos darbų projektai ar visi projektai, kurių įgyvendinimas paveiktų tokio objekto aplinką. Šis padalinys, jeigu to reikia vertingosioms savybėms išsaugoti, suderinęs sprendimą su Departamentu, turi teisę pareikalauti, kad iki leidimo išdavimo projektas būtų pataisytas ar papildytas“. Šiuo atveju objekto valdytojas turi kreiptis į Kultūros paveldo skyrių ir pateikti šiuos dokumentus: 
1. Prašymas (laisva forma).
2. Tvarkybos darbų projektas.

Dokumentai priimami:
Kauno miesto savivaldybės administracijos
Kultūros paveldo skyrius, Rotušės a. 29, Kaunas
Vyr. specialistė Dovilė Buzaitė
Tel.  8(37) 42 43 47
dovile.buzaite@kaunas.lt

Pirmadienį     8.00-12.00 – 12.45-17.00 val.
Antradienį      8.00-12.00 – 12.45-17.00 val.
Trečiadienį    8.00-12.00 – 12.45-17.00 val.
Ketvirtadienį  8.00-12.00 – 12.45-17.00 val.
Penktadienį   8.00-12.00 – 12.45-15.45 val.

Dėl detalesnės informacijos kreiptis:
Kultūros paveldo skyrius
Rotušės a. 29, Kaunas
Vedėjas Saulius Rimas
Tel.  8 (37) 42 42 05 
saulius.rimas@kaunas.lt

Įvertinkite paslaugos kokybę