Informacijos apie Europos Sąjungos ir kitus tarptautinės finansinės paramos fondus, programas rinkimas, kaupimas ir teikimas

TVIRTINU:
Socialinių paslaugų skyriaus vedėja
Marija Vyšniauskienė
2012 m. birželio 11 d. Nr. 63-4-105
 


Siekiant gauti Europos Sąjungos bei kitų fondų finansinę paramą numatoma rengti projektų paraiškas ir projektinę dokumentaciją (galimybių studijas, investicinius projektus, energetinius auditus, techninius projektus ir pan.).
Numatoma ES lėšomis modernizuoti Savivaldybės administruojamas socialines biudžetines įstaigas,  aprūpinti  nauju materialiuoju turtu. Taip pat numatoma remontuoti ir prižiūrėti socialinių įstaigų statinius bei pastatus, atnaujinant vandentiekio ir kanalizacijos vamzdynus, rekonstruojant vėdinimo sistemas, sanitarinius mazgus.
Bus siekiama sudaryti palankias sąlygas neįgalių asmenų integracijai į visuomenę, numatoma pritaikyti būstą ir aplinką specialiems žmonių, turinčių negalią, poreikiams.
 
 
Atnaujinimo data 2017.07.25
Paslaugos suteikimo trukmė 1 d.d.
Paslaugos gavėjas fizinis asmuo
Atsakingas dalinys SOCIALINIŲ PASLAUGŲ SKYRIUS
Paslaugos vadovas Jolanta Baltaduonytė
Paslaugos vykdytojas Rima Levulytė

Prašome įvertinti paslaugos kokybę

Nei vienas lankytojas dar nepareiškė savo nuomonės! Būkite pirmas !