Bendradarbiavimo su Kauno miesto jaunimo ir su jaunimu dirbančiomis organizacijomis koordinavimas, atstovavimas jų interesams, konkurso organizavimas

TVIRTINU:
Administracijos direktorius
Dainius Ratkelis
2013 m. rugsėjo 26 d. 

 
Bendradarbiavimo su jaunimo ir su jaunimu dirbančiomis organizacijomis koordinavimas, Kauno miesto jaunimo interesų atstovavimas
 
Aprašymas:
 
Administracija inicijuodama jaunimo politikai įgyvendinti reikalingas priemones:
  • inicijuoja Savivaldybėje jaunimo organizacijų ir jaunimo grupių projektus, kurie būtų įgyvendinami panaudojant Europos Sąjungos ir Lietuvos fondų lėšas, siekiant įtraukti jaunimą į aktyvią veiklą;
  • teikia suinteresuotiems asmenims ir institucijoms informaciją apie jaunimo politikos įgyvendinimą Savivaldybėje, kaupia ir vykdo informacijos apie jaunimo veiklos galimybes sklaidą, konsultuoja šiais klausimais jaunus žmones bei jaunimo organizacijas, siekiant informuoti visuomenę ir jaunus žmones jaunimo politikos klausimais.
Atnaujinimo data 2017.10.03
Paslaugos suteikimo trukmė 1 d.d.
Paslaugos gavėjas fizinis asmuo
Atsakingas dalinys ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS
Paslaugos vadovas Egidija Abeciūnienė
Paslaugos vykdytojas Margarita Navickaitė

Prašome įvertinti paslaugos kokybę

Nei vienas lankytojas dar nepareiškė savo nuomonės! Būkite pirmas !

Atsakingas asmuo – Kauno miesto jaunimo reikalų koordinatorė Margarita Navickaitė, el. p.: Margarita.Navickaitė@kaunas.lt, tel.: (37) 42 45 61, Laisvės al. 94, 141 kab.


Įvertinkite paslaugos kokybę