Licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais dublikatų išdavimas

TVIRTINU
Klientų aptarnavimo skyriaus vedėja
Rasa Palevičienė
2016-05-20


Administracinės paslaugos kodas E26
Administracinės paslaugos versija 1

Licencijos dublikatas išduodamas per 5 darbo dienas nuo dokumentų, kurių reikia dublikatui išduoti, gavimo. Jeigu pateikti ne visi, nevisiškai arba neteisingai užpildyti dokumentai, terminas skaičiuojamas nuo visų arba papildytų (patikslintų) dokumentų gavimo dienos.

Paslaugos kategorija Verslas – alkoholio licencijos
Gyvenimo atvejai Užsiimate verslu
Atnaujinimo data 2017.06.29
Paslaugos suteikimo trukmė 5 d.d.
Paslaugos gavėjas juridinis asmuo
Atsakingas dalinys KLIENTŲ APTARNAVIMO SKYRIUS
Paslaugos vadovas Rasa Irena Palevičienė
Paslaugos vykdytojas Linas Masteikis
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti įmonė
Įmonė, norinti gauti Licencijos dublikatą, raštu ar elektroninėmis priemonėmis per atstumą, tiesiogiai arba per Kontaktinį centrą Klientų aptarnavimo skyriaus Asmenų aptarnavimo poskyriui pateikia paraišką, kurioje nurodoma:       
įmonės rekvizitai, elektroninio pašto adresas (jeigu įmonė jį turi) ir telefono numeris;
prarastos ar sugadintos licencijos numeris, rūšis ir išdavimo data;
priežastis, dėl kurios prašomas išduoti licencijos dublikatas;
kokiu būdu (tiesiogiai Poskyryje ar registruotu laišku) ji norėtų dublikatą gauti.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)
Klientų aptarnavimo skyriaus Licencijų ir leidimų poskyris patikrina valstybės rinkliavos už licencijos dublikato išdavimą sumokėjimo faktą.

KLIENTŲ APTARNAVIMO SKYRIAUS ASMENŲ APTARNAVIMO POSKYRIS
Laisvės al. 94, Kaunas
3 darbo vieta - Licencijos, prekybos leidimai
Vyriausioji specialistė
Olė Ivaškevičienė
tel. : (8 37)  42 49 61 
ole.ivaskeviciene@kaunas.lt

Dokumentai priimami:
Pirmadienį 8
-17 val.
Antradienį 8
-17 val.
Trečiadienį 8
-17 val.
Ketvirtadienį 8
-17 val.
Penktadienį 8
-15.45 val.

Dėl detalesnės informacijos kreiptis:
KLIENTŲ APTARNAVIMO SKYRIAUS LICENCIJŲ IR LEIDIMŲ POSKYRIS
Laisvės al. 94, Kaunas
141 kab.Vyriausiasis specialistas
Linas Masteikis
tel. (8 37) 42 59 70, faksas (8 37)  42 56 76
linas.masteikis@kaunas.lt


Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą
Administracinės paslaugos perkėlimo į internetą brandos 3 lygis – dvipusės sąveikos lygis (suteikiama galimybė interesantui jį identifikavus internete užpildyti prašymo formą ir ją išsiųsti viešojo administravimo subjektui, tačiau pati administracinė paslauga suteikiama neelektronine forma)

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai
Paslauga yra galutinė.
 
Administracinės paslaugos teikimo aprašymo įtraukimas į dokumentų apskaitą
Aprašymas saugomas Klientų aptarnavimo skyriaus Licencijų ir leidimų poskyryje.

Įvertinkite paslaugos kokybę

Šią paslaugą galite užsisakyti per E. valdžios portalą

 

Gavėjas Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
Gavėjo bankas "Swedbank", AB
Sąskaitos numeris LT24 7300 0101 1239 4300
Įmokos kodas 52319
Paslaugos kaina Nustatyta valstybės rinkliava 112 eurų.

Mokesčio pavadinimas: Valstybės rinkliava už alkoholio licencijos dublikato išdavimą.

Už Kauno miesto savivaldybės teikiamas paslaugas asmenys, turintys mokėjimo korteles, gali sumokėti naudodamiesi elektroniniais kortelių skaitytuvais, įrengtais Klientų aptarnavimo skyriaus Asmenų aptarnavimo poskyryje. Atlikus mokėjimo operaciją, elektroninis kortelių skaitytuvas išduoda apmokėjimo kvitą, kuris gali būti pateiktas kaip atsiskaitymą patvirtinantis dokumentas.

VMI renkami mokesčiai, rinkliavos ir įmokos mokami ir šiuose bankuose į biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas:
Banko pavadinimas / Sąskaitos Nr.
AB DNB bankas LT74 4010 0510 0132 4763
AB SEB bankas LT05 7044 0600 0788 7175
Akcinė bendrovė Šiaulių bankas LT32 7180 0000 0014 1038
Danske Bank A/S Lietuvos filialas LT74 7400 0000 0872 3870
Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrius LT12 2140 0300 0268 0220
Uždaroji akcinė bendrovė Medicinos bankas LT42 7230 0000 0012 0025
Apmokėkite paslaugas internetu