Šalpos našlaičių pensijų skyrimas

TVIRTINU
Socialinės paramos skyriaus vedėja
Ana Sudžiuvienė
2015-02-17 įsakymu Nr. 62-15

Šalpos našlaičių pensija

Šalpos našlaičių pensijos skiriamos mirusiojo arba įstatymų nustatyta tvarka paskelbto mirusiu asmens vaikams:

1. nesukakusiems 18 metų;

2. sukakusiems 18 metų, besimokantiems nustatyta tvarka įregistruotų aukštųjų, aukštesniųjų, profesinių ar bendrojo lavinimo mokyklų dieniniuose skyriuose, tačiau ne vyresniems nei 24 metų;

3. sukakusiems 18 metų, pripažintiems neįgaliaisiais iki 18 metų sukakties, jeigu jie visą laiką nuo šios dienos yra nedarbingi ar iš dalies darbingi.

 Šalpos našlaičių pensija skiriama ir mokama 0,5 bazinės pensijos dydžio kiekvienam vaikui. Jeigu teisę gauti šią pensiją turi 4 ir daugiau vaikų, 1,5 bazinės pensijos skiriama visiems vaikams lygiomis dalimis.

Sprendimas dėl šalpos našlaičių pensijos skyrimo priimamas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo tos dienos, kurią gautas prašymas su visais reikiamais dokumentais.

Paslaugos kategorija Socialinė parama
Atnaujinimo data 2017.03.31
Paslaugos suteikimo trukmė 10 d.d.
Paslaugos gavėjas fizinis asmuo
Atsakingas dalinys SOCIALINĖS PARAMOS SKYRIUS
Paslaugos vadovas Ana Sudžiuvienė
Paslaugos vykdytojas Alma Bakšienė

Reikia pateikti šiuos dokumentus:

1. Prašymą.
2. Lietuvos Respublikos piliečio pasą, asmens tapatybės kortelę, arba leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje.
3. Asmens, už kurį prašoma skirti šalpos našlaičių pensiją mirties liudijimą.
4. Vaikų gimimo liudijimus arba kitus dokumentus, kurie įstatymų nustatyta tvarka patvirtina giminystės ryšius.
5. Švietimo įstaigos pažymą, jeigu našlaitis vaikas yra vyresnis kaip 18 metų ir pensija yra siejama su mokymusi.
6. Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos išduotą darbingumo lygio pažymą (iki 2005 m.  liepos 1 d.-Valstybinės medicininės socialinės ekpertizės komisijos išduotą invalidumo pažymėjimą), jeigu mirusiojo našlaitis vaikas (įvaikis), vyresnis kaip 18 metų, yra nedarbingas ar iš dalies darbingas (invalidas). ;
7. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinio skyriaus pažymą, kad nurodytos pensijos nėra paskirtos dėl to, kad asmuo neturi teisės jų gauti.
8. Globos, auklėjimo ar slaugos įstaigos (jeigu nesukakęs 18 metų asmo apgyvendintas ar slaugomas šioje įstaigoje) išduotą pažymą apie tai, kokią dalį šioje įstaigoje apgyvendinto ar slaugomo asmens išlaikymui skiriamų lėšų sudaro Privalomojo sveikatos draudimo fondo, valstybės biudžeto ir (ar) savivaldybės biudžeto lėšos.
9. Atsiskaitomosios sąskaitos banke numerį (jeigu išmoką pageidaujama gauti per banką).
Prašymas gali būti pateiktas asmeniškai, paštu, elektroniniu būdu, kai valstybės elektroninės valdžios sistemoje teikiama elektroninė paslauga, arba per atstovą (įgaliotinį).

Kreiptis  į Socialinės paramos skyrių, Nemuno g. 29, 23 kabinetą 

Piliečiai priimami:
I - III : 8 - 12 val., 13 - 17 val. IV: 8,00-12,00 val.
V: 8 - 12 val., 13 - 15.45 val.

Prieššventinėmis dienomis dirbame viena valanda trumpiau.

Informacija teikiama nemokama telefono linija 8 800 22112.

Registracija internetu:
http://www.kaunas.lt/soc-apsauga/

Prašymų pateikimas interneto svetainėje:

https://www.spis.lt/

Socialinės paramos skyrius
Nemuno g. 29, 44290 Kaunas

Įvertinkite paslaugos kokybę