Prašymų skirti vienkartinę pašalpą priėmimas

                                         PATVIRTINTA                             
                                         Socialinės paramos skyriaus vedėjo
                                         2016 m. kovo 2 d.
                                         įsakymu Nr. 62-8

Vienkartinė pašalpa teikiama, ne trumpiau kaip 12 mėnesių Kauno mieste gyvenamąją vietą deklaravusiems ir Kauno mieste faktiškai gyvenantiems asmenims:
1. Neįgaliems (vienam iš bendrai gyvenančių asmenų ar vienam gyvenančiam asmeniui), negaunantiems socialinės pašalpos, kurių trijų paskutinių mėnesių vidutinės pajamos, tenkančios vienam iš bendrai gyvenančių asmenų ar vienam gyvenančiam asmeniui per mėnesį, yra mažesnės už 1,5 VRP (153 Eur);
2. Kreipimosi dėl vienkartinės pašalpos metu socialinės pašalpos negaunantiems bendrai gyvenantiems asmenims ar vieniems gyvenantiems asmenims, kurių trijų paskutinių mėnesių vidutinės pajamos, tenkančios vienam iš bendrai gyvenančių asmenų ar vienam gyvenančiam asmeniui per mėnesį, yra mažesnės už valstybės remiamas pajamas (102 Eur);
3. Asmenims, grįžusiems iš laisvės atėmimo, kardomojo kalinimo vietų, socialinės ar psichologinės reabilitacijos įstaigų, kuriose praleido ne trumpiau kaip 6 mėnesius. Šie asmenys turi kreiptis per du mėnesius nuo pažymoje nurodytos paleidimo datos;
4. Asmenims, kuriems sukako šimtas metų;
5. Asmenims, kurių pajamos, tenkančios vienam iš bendrai gyvenančių asmenų ar vienam gyvenančiam asmeniui, yra mažesnės už trigubą valstybės remiamų pajamų dydį (306 Eur) šiais atvejais:
5.1. sunkios ligos ar sunkios traumos atvejais, kai pateikiama tai patvirtinanti gydymo įstaigos pažyma, išduotą per tris mėnesius nuo prašymo skirti vienkartinę pašalpą pateikimo dienos;
5.2. būstui, kurio būklė yra avarinė, remontuoti;
6. Bendrai gyvenantiems asmenims ar vienam gyvenančiam asmeniui gimus dvynukams, trynukams ir t. t. Asmenys turi kreiptis iki vaikams sueis šeši mėnesiai;
7. Asmenims, kurie dėl objektyvių priežasčių negalėjo gauti pagal Lietuvos Respublikos įstatymus priklausančios pašalpos – tuo metu galiojančio dydžio. Vienkartinė pašalpa skiriama, kai pateikiami dokumentai, įrodantys, kad asmuo, dėl kurio kreipiamasi, faktiškai gyveno Kauno mieste. Asmenys turi kreiptis ne vėliaus kaip per metus nuo tos dienos, nuo kurios buvo praleistas terminas gauti priklausančią pašalpą.
8. Asmenims stichinei nelaimei (gaisrui, potvyniui, škvalui ar kitai stichinei nelaimei) suniokojus nuosavybės teise priklausantį neapdraustą turtą, jeigu tai yra vienintelis turimas gyvenamasis būstas, nukentėjęs dėl stichinės nelaimės. Asmenys turi kreiptis ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo įvykio dienos.       
 Vienkartinės pašalpos skyrimo komisija nagrinėja asmenų prašymus skirti vienkartinę pašalpą ne rečiau kaip kartą per mėnesį.                                                  
 
Paslaugos kategorija Seniūnijose teikiamos socialinės paslaugos
Atnaujinimo data 2017.01.16
Paslaugos suteikimo trukmė 20 d.d.
Paslaugos gavėjas fizinis asmuo
Atsakingas dalinys SOCIALINĖS PARAMOS SKYRIUS
Paslaugos vadovas Ana Sudžiuvienė
Paslaugos vykdytojas Erika Kačiulienė
Atsižvelgiant į aplinkybes, pateikiami šie dokumentai:
1. Prašymas.
2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (Lietuvos Respublikos piliečio pasas, asmens tapatybės kortelė, leidimas nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje).
3. Pažymas ar informaciją apie bendrai gyvenančių asmenų ar vieno gyvenančio asmens užimtumą ir trijų paskutinių mėnesių pajamas.
4. Pažymą apie paleidimą iš laisvės atėmimo, kardomojo kalinimo vietos, socialinės ar psichologinės reabilitacijos įstaigos (pateikia asmenys, grįžę iš šių įstaigų).
5. kitus dokumentus, įrodančius paramos būtinumą: darbingumo lygio pažymą,  pažymą apie vaiko išlaikymui skirtas lėšas, gydymo įstaigos pažymą, pažymą apie būsto būklę, būsto nuomos sutarties kopiją, pažymą apie stichinę nelaimę (gaisrą, potvynį ar kt.) ir dokumentą, patvirtinantį, kad turtas, kurį suniokojo stichinė nelaimė, nebuvo apdraustas.
Kreiptis pagal deklaruotą gyvenamąją vietą į seniūniją, į Socialinės paramos skyriaus specialistą.

Seniūnijų adresai:
Aleksoto - Veiverių g. 132, tel. 39 11 78.
Centro - Šv. Gertrūdos g. 7, tel. 22 53 70.
Dainavos - V. Krėvės pr. 41 A, tel. 41 22 00.
Eigulių - P. Plechavičiaus g. 9 A, tel. 72 22 23.
Gričiupio - Chemijos g. 11, tel. 45 13 22.
Panemunės - Perlojos g. 74 40 89.
Petrašiūnų - R. Kalantos g. 57, tel. 37 06 45.
Šančių - A. Juozapavičiaus pr. 84, tel. 34 04 52.
Šilainių - Baltų pr. 53, tel. 24 07 84.
Vilijampolės - Lampėdžių g. 10, tel. 26 02 48.
Žaliakalnio - Partizanų g. 5, tel. 33 19 61.

Piliečiai priimami:
I - III : 8 - 12 val., 13 - 17 val.
IV: 8-12 val.
V: 8 - 12 val., 13 - 15.45 val.

Prieššventinėmis dienomis dirbame vieną valandą trumpiau.

Informacija teikiama nemokama telefono linija 8 800 22112.

Socialinės paramos skyrius
Nemuno g. 29, 44290 Kaunas 

Įvertinkite paslaugos kokybę

Reglamentuojantys teisės aktai 1. Vienkartinės pašalpos skyrimo tvarkos aprašas
Prašymo forma Prašymas
Priedų sąrašas 1. Sekos shema