Pažymų apie paskirtas socialines išmokas išdavimas

TVIRTINU
Socialinės paramos skyriaus vedėjo
2015-02-17 įsakymu  Nr. 62-15
(Socialinės paramos skyriaus vedėjo
2016 m. kovo 9 d. įsakymo Nr. 62-9
redakcija)

Kauno miesto savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriuje išduodamos pažymos:
• pažyma apie paskirtą piniginę socialinę paramą;
• pažyma apie paskirtas šalpos išmokas;
•  pažyma  apie paskirtas išmokos vaikui;
• pažyma apie paskirtą socialinę paramą mokiniams;
• pažyma apie asmens negautas išmokas.

Pažymos apie paskirtą socialinę pašalpą išduodamos per vieną darbo dieną. Pažymos, kai reikalingas papildomas duomenų tikslinimas – išduodamos per 10 darbo dienų.

Pastaba. Pažymos apie paskirtas socialines išmokas išduodamos, jeigu socialinė parama jau yra paskirta.


 
Paslaugos kategorija Socialinė parama
Gyvenimo atvejai Reikia pažymos
Atnaujinimo data 2017.01.03
Paslaugos suteikimo trukmė 1 d.d.
Paslaugos gavėjas fizinis asmuo
Atsakingas dalinys SOCIALINĖS PARAMOS SKYRIUS
Paslaugos vadovas Ana Sudžiuvienė
Paslaugos vykdytojas Zofija Petrauskaitė

 Pateikiami dokumentai:
1. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (pasas, asmens tapatybės kortelė, naujo pavyzdžio vairuotojo pažymėjimas).
2. Prašymas (forma laisva).
Prašyme turi būti nurodytas pareiškėjo vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta, telefono numeris, kokią pažymą prašoma išduoti ir kam skirta  pažyma (pvz., Pasų poskyriui, mokymo įstaigai ar pan.).
3. Įgaliotas asmuo papildomai turi pateikti atstovo teises patvirtinantį dokumentą (įgaliojimą).

Prašymą išduoti pažymą pareiškėjas ar jo įgaliotas asmuo Socialinės  paramos  skyriui (Nemuno  g.  29,  31 kab., tel. (8 37) 42 52 83) gali pateikti tiesiogiai, atvykęs į Skyrių, ar elektroniniu paštu (socialines.paramos.skyrius@kaunas.lt).
 
Norėdami prašymą pateikti elektroniniu paštu (socialines.paramos.skyrius@kaunas.lt) galite parsisiųsti prašymo formą.
 

Priėmimo laikas:
I - IV: 8.00 - 17.00 val.
V: 8.00 - 15.45 val.
pietų pertrauka 12.00 - 12.45 val.

Prieššventinėmis dienomis dirbame 1 valanda trumpiau.

Socialinės paramos skyriaus nemokamas tel. 8 800 22112

Įvertinkite paslaugos kokybę