Licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais galiojimo panaikinimas

TVIRTINU
Klientų aptarnavimo skyriaus vedėja
Rasa Palevičienė
2016-05-20
 

Administracinės paslaugos kodas E27
Administracinės paslaugos versija 1

Licencijos galiojimas panaikinamas įmonei pateikus paraišką dėl licencijos galiojimo panaikinimo arba Kauno miesto savivaldybės tarybai priėmus sprendimą panaikinti licencijos galiojimą už Alkoholio kontrolės įstatymo pažeidimą (pažeidimus).

Paslaugos kategorija Verslas – alkoholio licencijos
Gyvenimo atvejai Užsiimate verslu
Atnaujinimo data 2017.06.29
Paslaugos suteikimo trukmė 20 d.d.
Paslaugos gavėjas juridinis asmuo
Atsakingas dalinys KLIENTŲ APTARNAVIMO SKYRIUS
Paslaugos vadovas Rasa Irena Palevičienė
Paslaugos vykdytojas Linas Masteikis

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti įmonė
Įmonė, norinti, kad būtų panaikintas licencijos galiojimas, raštu ar elektroninėmis priemonėmis per atstumą, tiesiogiai arba per Kontaktinį centrą Klientų aptarnavimo skyriaus Asmenų aptarnavimo poskyriui pateikia:
1.
Prašymą panaikinti licencijos galiojimą.
2. Licencijos ir jos priedų, kurių galiojimą prašoma panaikinti, originalus.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)
Pakanka informacijos ir dokumentų, kuriuos privalo pateikti įmonė.

KLIENTŲ APTARNAVIMO SKYRIAUS ASMENŲ APTARNAVIMO POSKYRIS
Laisvės al. 94, Kaunas
3 darbo vieta - Licencijos, prekybos leidimai
Vyriausioji specialistė
Olė Ivaškevičienė
tel. : (8 37)  42 49 61
ole.ivaskeviciene@kaunas.lt

Dokumentai priimami:
Pirmadienį 8-17 val.
Antradienį 8-17 val.
Trečiadienį 8-17 val.
Ketvirtadienį 8-17 val.
Penktadienį 8-15.45 val.

Dėl detalesnės informacijos kreiptis:
KLIENTŲ APTARNAVIMO SKYRIAUS LICENCIJŲ IR LEIDIMŲ POSKYRIS
Laisvės al. 94, Kaunas
141 kab. vyriausiasis specialistas
Linas Masteikis
tel. (8 37) 42 59 70, faksas (8 37)  42 56 76
linas.masteikis@kaunas.lt

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą
Administracinės paslaugos perkėlimo į internetą brandos 3 lygis – dvipusės sąveikos lygis (suteikiama galimybė interesantui jį identifikavus internete užpildyti prašymo formą ir ją išsiųsti viešojo administravimo subjektui, tačiau pati administracinė paslauga suteikiama neelektronine forma).

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai
Paslauga yra galutinė.
 
Administracinės paslaugos teikimo aprašymo įtraukimas į dokumentų apskaitą
Aprašymas saugomas Klientų aptarnavimo skyriaus Licencijų ir leidimų poskyryje.


Įvertinkite paslaugos kokybę

Šią paslaugą galite užsisakyti per E. valdžios portalą