Socialinės paramos mokiniams (parama mokinio reikmenims įsigyti) skyrimas

TVIRTINU
Socialinės paramos skyriaus vedėja
Ana Sudžiuvienė
2015-02-17 įsakymu  Nr. 62-15

Socialinė parama mokiniams (parama mokinio reikmenims įsigyti) (toliau vadinama- parama mokinio reikmenims įsigyti) skiriama vaikams, kurie mokosi bendrojo lavinimo mokyklose, profesinėse mokyklose, ikimokyklinio ugdymo mokyklose ar pas kitą švietimo teikėją (išskyrus laisvąjį mokytoją) (toliau vadinama – mokykla) pagal bendrojo lavinimo (pradinio, pagrindinio, vidurinio ar specialiojo ugdymo) ar priešmokyklinio ugdymo programas, išskyrus suaugusiųjų ugdymo programas.
Parama mokinio reikmenims įsigyti  neskiriama vaikams, kurie mokosi ir pagal bendrojo lavinimo, ir pagal profesinio mokymo programas, taip pat vaikams, kurie yra išlaikomi valstybės arba savivaldybės finansuojamose įstaigose arba kuriems įstatymų nustatyta tvarka yra skiriama globos (rūpybos) išmoka.
Mokiniai turi teisę į paramą mokinio reikmenims įsigyti, jeigu vidutinės pajamos vienam iš bendrai gyvenančių asmenų ar vienam gyvenančiam asmeniui per mėnesį yra mažesnės kaip 1,5 valstybės remiamų pajamų  (VRP) dydžio (153 Eur).
Kad mokinys būtų aprūpintas mokinio reikmenimis iki prasidedant mokslo metams arba mokslo metų pradžioje, pareiškėjas gali kreiptis nuo tų metų liepos 1 d.  1 dienos, bet ne vėliau kaip iki spalio 5 dienos.
Prašymas-paraiška gali būti pateiktas asmeniškai, paštu, elektroniniu būdu, kai valstybės elektroninės valdžios sistemoje teikiama elektroninė paslauga, arba per atstovą (įgaliotinį).
Sprendimas dėl socialinės paramos mokiniams skyrimo priimamas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo prašymo-paraiškos ir visų reikalingų dokumentų gavimo dienos.

Paslaugos kategorija Seniūnijose teikiamos socialinės paslaugos
Atnaujinimo data 2017.03.17
Paslaugos suteikimo trukmė 10 d.d.
Paslaugos gavėjas fizinis asmuo
Atsakingas dalinys SOCIALINĖS PARAMOS SKYRIUS
Paslaugos vadovas Ana Sudžiuvienė
Paslaugos vykdytojas Ana Sudžiuvienė

  Dokumentai, reikalingi paramai mokinio reikmenims įsigyti :

1. Prašymas – paraiška.
2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.
3. Vaiko gimimo liudijimas.
4. Pažymas apie pajamas (visų pajamas gaunančių šeimos narių už 3 paskutinius mėnesius iki kreipimosi mėnesio arba kreipimosi mėnesio).
5. Santuokos liudijimas.
6. Mirties liudijimas.
7. Ištuokos liudijimas.
8. Kitus teisę gauti socialinę paramą įrodančius dokumentus, nustatytus Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 20 straipsnyje, išskyrus duomenis apie bendrai gyvenančių asmenų ar vieno gyvenančio asmens turimą turtą.
* Pareiškėjui nereikia pateikti dokumentų, jei informacija gaunama iš valstybės ir žinybinių registrų bei valstybės informacinių sistemų.

Dėl socialinės paramos mokiniams pareiškėjas kreipiasi į Kauno miesto savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus specialistą seniūnijoje, kurioje yra deklaravęs gyvenamąją vietą. Pareiškėjai, įtraukti į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą, – pagal faktinę gyvenamąją vietą į Savivaldybės administracijos atitinkamoje seniūnijoje dirbančius Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus specialistus šiais adresais:


Seniūnijų adresai:
Aleksoto - Veiverių g. 132, tel. 39 11 78;
Centro - Šv. Gertrūdos g. 7, tel. 22 53 70;
Dainavos - V. Krėvės pr. 41, tel. 41 22 00;
Eigulių - P. Plechavičiaus g. 9 A, tel. 72 22 23;
Gričiupio - Chemijos g. 11, tel. 45 13 22;
Panemunės - Perlojos g. 74 40 89;
Petrašiūnų - R. Kalantos g. 57, tel. 37 06 45;
Šančių - A. Juozapavičiaus pr. 84, tel. 34 04 52;
Šilainių - Baltų pr. 53, tel. 24 07 84;
Vilijampolės - Lampėdžių g. 10, tel. 26 02 48;
Žaliakalnio - Partizanų g. 5, tel. 33 19 61.

Dokumentai priimami: pirmadienį, antradienį, trečiadienį, nuo 8 iki 12 val., ir nuo 13 iki 17 val., penktadienį nuo 8 iki 12 val., ir nuo 13 iki 15.45 val.

Informacija teikiama nemokama telefono linija 8-800-22112.