Globos (rūpybos) išmokos tikslinio priedo skyrimas

Užsakyti paslaugą internetu

Vaiko globėjui (rūpintojui) už vaiką, kuriam globa (rūpyba) nustatyta šeimoje, nuo 2016 m. sausio 1 d. yra mokamas vieno bazinės socialinės išmokos (toliau – BSI*) dydžio, o nuo 2017 m. sausio 1 d.  4 BSI dydžio globos (rūpybos) išmokos tikslinis priedas.
Šeimynos vykdomai vaiko globai (rūpybai) užtikrinti už vaiką, kuriam globa (rūpyba) nustatyta šeimynoje, yra mokamas 4 BSI dydžio globos (rūpybos) išmokos tikslinis priedas, kuris naudojamas Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka. 1 BSI – 38 Eur, 4 BSI – 152 Eur.
Vaiko globėjui (rūpintojui) globos (rūpybos) išmokos tikslinį priedą moka savivaldybės administracija, kurios vaiko teisių apsaugos institucijos teikimu vaikui buvo nustatyta globa (rūpyba) arba po 2007 m. sausio 1 d. imtinai buvo globėju (rūpintoju) paskirta apskrities viršininko įsteigta vaikų socialinės globos įstaiga, administracija.
Vaiko globėjui (rūpintojui), kurių globojamam (rūpinamam) vaikui globa (rūpyba) buvo nustatyta iki 2006 m. gruodžio 31 d. imtinai, globos (rūpybos) išmokos tikslinį priedą moka savivaldybės administracija, kurios teritorijoje įregistruota globėjo (rūpintojo) juridinio asmens buveinė arba deklaruota globėjo (rūpintojo) fizinio asmens gyvenamoji vieta.
Globos (rūpybos) išmokos tikslinis priedas skiriamas ir mokamas nuo teisės gauti išmoką atsiradimo dienos, tačiau ne daugiau kaip už 12 praėjusių mėnesių nuo visų dokumentų, būtinų išmokai skirti pateikimo savivaldybės administracijai dienos.
Prašymas gali būti pateikiamas asmeniškai, elektroniniu būdu, paštu arba per atstovą (įgaliotinį).

Dokumentai, reikalingi išmokai gauti, pateikiami atsižvelgiant į aplinkybes:
1. Prašymas.
2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.
3. Dokumentai apie globos (rūpybos) nustatymą ir asmens paskyrimą globėju (rūpintoju).
4. Šeimynos registravimo dokumentas.
5. Dokumentai, patvirtinantys rūpybos nustatymą ir rūpintojo paskyrimą bei rūpintojo sutikimas dėl asmens kreipimosi skirti išmoką, jei prašymą ir dokumentus teikia asmuo, pripažintas ribotai veiksniu šioje srityje.
6. Banko sąskaitos rekvizitai.

Kreiptis į Socialinės paramos skyrių (Nemuno g. 29, 20 kab., tel. 75 00 81).

INTERESANTAI PRIIMAMI:
Pirmadienį 8.00 - 12.00 val. -- 13.00 - 17.00 val.
Antradienį 8.00 - 12.00 val. -- 13.00 - 17.00 val.
Trečiadienį 8.00 - 12.00 val. -- 13.00 - 17.00 val.
Ketvirtadienį                          ---------------
Penktadienį 8.00 - 12.00 val. -- 13.00 - 15.45 val.

 
Atnaujinimo data 2018.01.02
Paslaugos suteikimo trukmė 30 d.d.
Paslaugos gavėjas fizinis asmuo
Atsakingas dalinys SOCIALINĖS PARAMOS SKYRIUS
Paslaugos vadovas Ana Sudžiuvienė
Paslaugos vykdytojas Diana Patašienė

Prašome įvertinti paslaugos kokybę

Nei vienas lankytojas dar nepareiškė savo nuomonės! Būkite pirmas !