Paraiškų dėl lėšų skyrimo sporto projektams priėmimas

PATVIRTINTA
Kauno miesto savivaldybės administracijos
Kūno kultūros ir sporto skyriaus vedėjo
2015-11-09 įsakymu Nr. 45-22

Kūno kultūros ir sporto organizacijos paskelbus informaciją miesto dienraštyje bei Kauno miesto savivaldybės interneto svetainėje www.kaunas.lt apie priimamas paraiškas dėl lėšų skyrimo sportinės veiklos projektams finansuoti iš miesto biudžeto, nustatyta tvarka ir terminais teikia patvirtintų formų užpildytas paraiškas ir papildomus paraiškoje nurodytus dokumentus.
Įvykus projektų vertinimo procesui, Kauno miesto savivaldybės tarybai patvirtinus savivaldybės biudžetą, Savivaldybės taryba patvirtina projektų finansavimo lėšų naudojimo sąmatą. Apie priimtą sprendimą dėl projekto finansavimo kūno kultūros ir sporto organizacijos informuojamos elektroniniu paštu arba telefonu. Taip pat sprendimas publikuojamas savivaldybės interneto svetainėje www.kaunas.lt skiltyje „Kūno kultūra ir sportas“.
Atnaujinimo data 2017.09.07
Paslaugos suteikimo trukmė 60 d.d.
Paslaugos gavėjas juridinis asmuo
Atsakingas dalinys SPORTO SKYRIUS
Paslaugos vadovas Mindaugas Šivickas
Paslaugos vykdytojas Jurga Navickienė

Prašome įvertinti paslaugos kokybę

Nei vienas lankytojas dar nepareiškė savo nuomonės! Būkite pirmas !

Kūno kultūros ir sporto organizacijos atstovas nustatyta tvarka ir terminais pateikia:
  1. Projekto paraišką;
  2. Juridinio asmens registravimo pažymėjimo (Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro išplėstinio išrašo) kopiją; 
  3. Projekto vadovo gyvenimo ir veiklos aprašymą (CV);
  4. Susitarimų, sutarčių dėl bendradarbiavimo įgyvendinant projektą su partneriais teikiamo projekto įgyvendinimo laikotarpiu kopijas;
  5. Paskutinių 12 mėn. laikotarpio veiklos aprašymą (laisva forma);
  6. Projekto dalyvių sąrašus (jie nepateikiami, jei projektas skirtas neapibrėžtai visuomenės grupei);
  7. Kitą, projekto autorių nuomone, svarbią informaciją, pagrindžiančią finansavimo reikalingumą ar papildančią projekto aprašymą.
Kūno kultūros ir sporto organizacijų paraiškos priimamos Kauno miesto savivaldybės administracijos Kūno kultūros ir sporto skyriuje.

Paraiškos priimamos :
Pirmadienis - ketvirtadienis  8–17 val.
Penktadienis 8–15.45 val.