Ataskaitų iš vykdančių sporto projektus priėmimas

PATVIRTINTA
Kauno miesto savivaldybės administracijos
Kūno kultūros ir sporto skyriaus vedėjo
pavaduotojo, atliekančio skyriaus vedėjo funkcijas
Alberto Palaimos
2014-12-29
 
Nevyriausybinės kūno kultūros ir sporto organizacijos, tame tarpe ir neįgaliųjų, kurių vykdomiems sportinės veiklos projektams iš Kauno miesto savivaldybės biudžeto skirtas finansavimas ir pasirašytos Biudžeto lėšų naudojimo sutartys, privalo sutartyse nustatyta tvarka ir terminais pateikti finansines ir veiklos ataskaitas. Ataskaitų formos skelbiamos Kauno miesto savivaldybės interneto svetainėje www.kaunas.lt skiltyje „Kūno kultūra ir sportas“. Iki Biudžeto lėšų naudojimo sutartyje nustatyto termino juridinis asmuo arba įgaliotas jo atstovas teikia ketvirtinę finansinę ataskaitą, galutinę finansinę ataskaitą (apimančią biudžeto išlaidas ir veiklos vertinimo kriterijus), užpildytą LR finansų ministro patvirtintą Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos formą. Finansinės ataskaitos pildomos pagal Biudžeto lėšų naudojimo sutarties 1 priede patvirtintą sąmatą.
Atnaujinimo data 2017.09.07
Paslaugos suteikimo trukmė 10 d.d.
Paslaugos gavėjas juridinis asmuo
Atsakingas dalinys SPORTO SKYRIUS
Paslaugos vadovas Mindaugas Šivickas
Paslaugos vykdytojas Jurga Navickienė

Prašome įvertinti paslaugos kokybę

Nei vienas lankytojas dar nepareiškė savo nuomonės! Būkite pirmas !

Kūno kultūros ir sporto organizacijos atstovas pateikia užpildytas patvirtintų formų ataskaitas:
  • Lėšų panaudojimo ataskaitą;
  • Veiklos, finansuojamos iš biudžeto lėšų, ir jos vertinimo kriterijų įvykdymo ataskaitą;
  • Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitą (forma Nr. 2);
  • Sporto organizacijos projekto, finansuojamo iš Kauno miesto savivaldybės biudžeto ar kitų finansavimo šaltinių, įvykdymo ataskaitą (teikia kūno kultūros ir sporto organizacijos, išskyrus neįgaliųjų sporto organizacijas);
  • Nevyriausybinės neįgaliųjų sporto organizacijos sportinės veiklos programos, finansuojamos iš Kauno miesto savivaldybės biudžeto, ataskaitą (teikia tik neįgaliųjų sporto organizacijos).
Kartu su teikiamomis ataskaitomis, sporto organizacijos privalo pateikti pirminius atsiskaitymų dokumentus (sąskaitas-faktūras, sutartis, mokėjimo kvitus, banko mokėjimų išrašus, žiniaraščius, kt.), įrodančius sąmatoje ir finansinėse ataskaitose nurodytų išlaidų pagrįstumą.

Ataskaitos iš vykdančiųjų sporto projektus teikiamos Kūno kultūros ir sporto skyriui (Aušros g. 42A, Kaunas, 9 aukštas).
Ataskaitų formos pateikiamos šiame paslaugos aprašyme (priedų skiltyje) bei publikuojamos Kauno miesto savivaldybės internetiniame puslapyje www.kaunas.lt skiltyje „Kūno kultūra ir sportas“.
Tinkamai užpildytas ataskaitų formas priima ir pirminius atsiskaitymų dokumentus tikrina:
Kūno kultūros ir sporto organizacijų – vyriausioji specialistė Jurga Navickienė (tel. 733516, 97 kabinetas), el. paštas jurga.navickiene@kaunas.lt ;
Neįgaliųjų sporto organizacijų – vyriausioji specialistė Vida Jokubauskienė (tel. 733449, 93 kabinetas), el. paštas vida.jokubauskiene@kaunas.lt .

Ataskaitos teikiamos:
Pirmadienį 8 – 17 val.
Antradienį 8 – 17 val.
Trečiadienį 8 – 17 val.
Ketvirtadienį 8 – 17 val.
Penktadienį 8 – 15.45 val.