Kultūros ir meno stipendijos gavėjų ataskaitų priėmimas

Patvirtinta Kauno miesto savivaldybės kultūros ir meno stipendininko kūrybinio projekto (programos) rezultatų ataskaitos forma  Kauno miesto savivaldybės administracijos Kultūros  skyriaus vedėjo 2016 m. vasario 19 d. įsakymu Nr. 69-14.
Pasibaigus projektui (programai), Kauno miesto savivaldybės kultūros ir meno stipendininkas ne vėliau kaip per dvi savaites pateikia Kultūros skyriui nustatytos formos įgyvendinto projekto (programos) rezultatų ataskaitą. Ataskaitos forma skelbiama Kauno miesto savivaldybės svetainėje www.kaunas.lt  kultūros ir turizmo skiltyje (stipendijos).
Kultūros ir meno tarybai įvertinus ataskaitą, stipendininkas ir Kultūros skyriaus vedėjas pasirašo projekto (programos) įgyvendinimo aktą.

Paslaugos kategorija Kultūra
Atnaujinimo data 2017.01.27
Paslaugos suteikimo trukmė 14 d.d.
Paslaugos gavėjas fizinis asmuo
Susijusios paslaugos Paraiškų gauti kultūros ir meno stipendiją priėmimas
Atsakingas dalinys KULTŪROS SKYRIUS
Paslaugos vadovas Nomeda Prevelienė
Paslaugos vykdytojas Irena Simonauskienė
Paaiškėjus, kad pagal šią sutartį stipendininkui pervestos finansuotojo lėšos buvo panaudotos ne pagal paskirtį, ar sutartį nutraukus dėl stipendininko įsipareigojimų nevykdymo ar netinkamo vykdymo, stipendininkas per 15 dienų nuo sutarties nutraukimo dienos grąžina visą gautą biudžeto lėšų sumą, pervesdamas ją į sutartyje nurodytą finansuotojo sąskaitą banke.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo:
1. Patvirtintos formos įgyvendinto projekto (programos) rezultatų ataskaitą.
2. Įvairūs galimi dokumentai, patvirtinantys projekto (programos) įgyvendinimą (bukletai, programėlės, kompaktinės plokštelės, straipsniai ir kt.).

 Ataskaitą siųsti paštu adresu: Kultūros  skyrius, Laisvės al. 96, LT-44251 Kaunas. Ant voko užrašyti „Stipendininko ataskaita“. Arba pristatyti adresu: Kultūros skyrius, korespondencijos dėžutė Nr. 122, I aukštas, Laisvės al. 96,  Kaunas.