Teikimų skirti Kauno miesto kultūros premijas priėmimas

 Kauno miesto kultūros premija skiriama kultūros ir meno kūrėjams už šiuos nuopelnus Kaunui:
1. aukščiausius laimėjimus respublikiniuose ar tarptautiniuose konkursuose;
2. novatorišką kultūrinę idėją ir jos įgyvendinimą Kauno mieste.
Premijos mokamos iš Savivaldybės biudžeto asignavimų. Premijos dydis – 3000 eurų.
 
Teikimai skirti premiją vertinami vadovaujantis Kauno miesto savivaldybės apdovanojimų teikimo ir premijų skyrimo tvarkos aprašu, patvirtintu Kauno miesto savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 29 d. sprendimu Nr. T-731.
Teikimai nesvarstomi, jeigu jie pateikti pavėluotai, užpildyti netinkamai, nepateikti visi dokumentai. 
 
Detalesnę informaciją teikia Kultūros skyriaus vyriausioji specialistė Irena Simonauskienė, Laisvės al. 96, 253 kab., tel. (8-37) 424083, el. paštas irena.simonauskiene@kaunas.lt
 
Išsamią informaciją ir teikimo formą galite rasti interneto svetainėje www.kaunas.lt  skiltyje Kultūra ir turizmas skyriuje Premijos  http://www.kaunas.lt/kultura-turizmas/premijos/
Paslaugos kategorija Kultūra
Atnaujinimo data 2017.01.30
Paslaugos suteikimo trukmė 1 d.d.
Paslaugos gavėjas fizinis asmuo
Atsakingas dalinys KULTŪROS SKYRIUS
Paslaugos vadovas Albinas Vilčinskas
Paslaugos vykdytojas Irena Simonauskienė