Prašymų skirti Kauno miesto savivaldybės sporto stipendiją priėmimas iš sporto organizacijų

PATVIRTINTA
Kauno miesto savivaldybės administracijos
Kūno kultūros ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotojo, atliekančio skyriaus vedėjo funkcijas
Alberto Palaimos
2014-12-29

Sporto stipendija skiriama Kauno miesto olimpinių strateginių individualių sporto šakų sportininkams, tarp jų ir neįgaliesiems, kurie negauna sporto stipendijos ar kitos finansinės paramos iš kitų sporto organizacijų.
Prašymai skirti sporto stipendiją teikiami Kauno miesto savivaldybės administracijos Kūno kultūros ir sporto skyriui (Aušros g. 42A, Kaunas, 9 aukštas). Prašymus priima Kūno kultūros ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotojas Albertas Palaima (tel. 20 73 59, 98A kabinetas).
Pretendentus sporto stipendijai gauti rekomenduoja ir prašymus teikia sporto organizacijos (sporto mokyklos (kandidatūras apsvarsto mokyklų tarybos); sporto klubai ir asociacijos (kandidatūros apsvarstomos visuotiniame klubo narių susirinkime).
Kauno miesto savivaldybės tarybai patvirtinus savivaldybės biudžetą, vykdomas sportininkų atrankos gauti sporto stipendiją procesas. Savivaldybės taryba patvirtina sportininkų, kuriems skiriama Kauno miesto savivaldybės sporto stipendija, sąrašą  . Apie priimtą sprendimą dėl stipendijos skyrimo sporto organizacijos informuojamos elektroniniu paštu arba telefonu, taip pat sprendimas publikuojamas savivaldybės interneto svetainėje www.kaunas.lt skiltyje „Kūno kultūra ir sportas“.
Paslaugos kategorija Sportas
Atnaujinimo data 2017.06.15
Paslaugos suteikimo trukmė 60 d.d.
Paslaugos gavėjas fizinis asmuo
Atsakingas dalinys SPORTO SKYRIUS
Paslaugos vadovas Mindaugas Šivickas
Paslaugos vykdytojas Mindaugas Šivickas
Informacija apie prašymus skirti Kauno miesto savivaldybės sporto stipendiją skelbiama miesto dienraštyje bei Kauno miesto savivaldybės interneto svetainėje www.kaunas.lt skiltyje „Kūno kultūra ir sportas“. Sporto organizacijos per nustatytą terminą teikia patvirtintų formų užpildytus prašymus Kauno miesto savivaldybės sporto stipendijai gauti ir reikiamus dokumentus Kūno kultūros ir sporto skyriui.
  1. Tinkamai užpildytą Kauno miesto savivaldybės sporto stipendijos prašymo formą (pridedama);
  2.  Sportininko asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
  3. Dokumentų, patvirtinančių sportininko pasiekimus oficialiose varžybose, kopijas;
  4. Kauno sporto medicinos centro sportuojančiojo ir kūno kultūros ir sporto užsiėmimus lankančiojo pažymą (forma 068a) sporto stipendijai gauti.
Prašymai priimami:
Pirmadienį 8 – 17 val.
Antradienį 8 – 17 val.
Trečiadienį 8 – 17 val.
Ketvirtadienį 8 – 17 val.
Penktadienį 8 – 15.45 val.

KŪNO KULTŪROS IR SPORTO SKYRIUS
Aušros g. 42A (9 aukštas, 98A kabinetas), Kaunas
vedėjo pavaduotojas Albertas Palaima,
tel. (837) 20 73 59, albertas.palaima@kaunas.lt

Įvertinkite paslaugos kokybę
Prašymo forma Prašymas
Priedų sąrašas 1. Veiksmų schema