Fizinių asmenų prašymų dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio, žemės mokesčio, nekilnojamojo turto mokesčio arba paveldimo turto mokesčio lengvatos priėmimas

TVIRTINU:
Kauno miesto savivaldybės administracijos
Finansų ir ekonomikos skyriaus vedėjas
 
Algimantas Laucius
2016 m. vasario 1  d.


Fizinių asmenų prašymų dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio, žemės mokesčio, nekilnojamojo turto mokesčio arba paveldimo turto mokesčio lengvatos priėmimas
Paslaugos kategorija Nekilnojamojo turto mokesčių lengvatos
Atnaujinimo data 2017.06.16
Paslaugos suteikimo trukmė 20 d.d.
Paslaugos gavėjas fizinis asmuo
Atsakingas dalinys FINANSŲ IR EKONOMIKOS SKYRIUS
Paslaugos vadovas Algimantas Laucius
Paslaugos vykdytojas Donatas Vosylius
1. Valstybinės žemės nuomos mokesčio lengvata teikiama fiziniams asmenims, nurodytiems 2012-06-28 Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-313 „Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifų nustatymo“ 3.1 punkte, t.y., fiziniams asmenims, kuriems nustatytas 0–40 proc. darbingumo lygis (iki 2007 m. birželio 30 d. – I ir II grupės invalidai), senatvės pensininkams ir nepilnamečiams asmenis, kai minėtų asmenų šeimose mokestinio laikotarpio pradžioje (einamųjų metų sausio 1 d.) nėra darbingų asmenų, išskyrus mokymo įstaigų dieninių skyrių studentus bei moksleivius, ir kai sklypo plotas yra ne didesnis kaip 8 arai. Ši lengvata taikoma nuomojamiems (naudojamiems) gyvenamosios, individualių garažų ar  žemės ūkio paskirties žemės sklypams, išskyrus žemės sklypus, naudojamus komercinei veiklai.
Senatvės pensininkams lengvata suteikiama automatiškai, o asmenys, kuriems nustatytas 0–40 proc. neįgalumas ir nepilnamečiai asmenys, norintys gauti valstybinės žemės nuomos mokesčio lengvatą, turi pateikti prašymus Kauno miesto savivaldybės administracijos Finansų ir ekonomikos skyriui.
 
2. Valstybinės žemės nuomos mokesčio, žemės mokesčio, nekilnojamojo turto mokesčio arba paveldimojo turto mokesčio lengvata teikiama fiziniams asmenims atitinkantiems Mokesčių lengvatų teikimo taisyklių, patvirtintų Kauno miesto savivaldybės tarybos 2007-11-15 sprendimu Nr. T-575, reikalavimus.
Fiziniams asmenims gali būti suteikiamos paskutinio mokestinio laikotarpio (pagal mokesčio deklaracijos duomenis) mokesčių lengvatos (žemės ar valstybinės žemės nuomos mokesčio – už vieną namų valdos žemės sklypą, kuris yra nuolatinė mokesčių mokėtojo gyvenamoji vieta), jeigu mokesčio mokėtojui per paskutinius kalendorinius metus Taryba nebuvo suteikusi mokesčių lengvatų, mokesčio suma yra 60 (žemės ar valstybinės žemės nuomos mokesčio – 30) eurų ir didesnė, fizinio asmens vidutinės mėnesio pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui, per paskutinius 6 mėnesius iki prašymo padavimo mėnesio mažesnės už 1,5 valstybės remiamų pajamų dydžio ir atitinka vieną iš sąlygų:
  1. mokesčio mokėtojo šeimoje yra bedarbių asmenų, kurie pagal Lietuvos Respublikos užimtumo rėmimo įstatymą laikomi ilgalaikiais bedarbiais;
  2. mokesčio mokėtojo šeima neteko maitintojo;
  3. mokesčio mokėtojo šeimoje yra neįgaliųjų asmenų, kuriems nustatytas 0–40 procentų darbingumo lygis (iki 2007 m. birželio 30 d. ir I bei II grupių invalidų);
  4. mokesčio mokėtojas yra nepilnametis asmuo ar asmuo, sukakęs senatvės pensijos amžių;
  5. vienas iš sutuoktinių, kai kito nėra, augina vaiką (-us) iki 18 metų arba neįgalų vaiką (iki 2007 m. birželio 30 d. ir invalidą);
  6. mokesčių mokėtojas yra vienas iš sutuoktinių jaunos šeimos, kurioje kiekvienas iš sutuoktinių yra ne vyresnis kaip 35 metų.
Mokesčių lengvatos nesuteikiamos, jei fizinis asmuo turi mokesčių skolų Savivaldybės biudžetui, išskyrus paskutinio deklaruojamojo laikotarpio mokesčių nepriemoką, dėl kurios kreipiasi lengvatos, ir tuos atvejus, kai mokesčių, delspinigių, baudų mokėjimas atidėtas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka arba dėl šių mokesčių, delspinigių, baudų mokėjimo vyksta mokestinis ginčas.
 
Prašymai gali būti teikiami per El. valdžios vartus arba naudojantis Savivaldybės elektronine paslaugų sistema (paspaudus nuorodą „Užsakyti paslaugą internetu“).

Prašymai taip pat gali būti siunčiami paštu arba per kurjerį.
 
Prašymus priima ir registruoja Klientų aptarnavimo skyriaus Asmenų aptarnavimo poskyris, adresu Laisvės al. 94, Kaunas
6 darbo vieta, Liuda Kažukauskienė, tel. (8 37) 20 72 94, liuda.kazukauskiene@kaunas.lt
pirmadieniais – ketvirtadieniais 8 – 17 val.
penktadieniais 8 – 15.45 val.
Prieššventinėmis dienomis dirbama 1 valanda  trumpiau.
 
Detalesnė informacija teikiama Finansų ir ekonomikos skyriuje, adresu Laisvės al. 94A, tel. 8 (37)  20 53 83, 42 50 91, 20 24 16, 20 09 41 –  dėl fizinių asmenų žemės ir valstybinės žemės nuomos mokesčių lengvatų; 42 40 14 – dėl  nekilnojamojo  ir paveldimo turto mokesčių lengvatų

Reglamentuojantys teisės aktai 1. Kauno miesto savivaldybės tarybos 2009 rugsėjo 24 d. sprendimas Nr. T-491 „Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio administravimo taisyklių patvirtinimo“
2. Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 nutarimu Nr.875
3. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas
4. Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas
5. Kauno miesto savivaldybės dokumentų rengimo, tvarkymo, apskaitos, saugojimo, naudojimo, kontrolės procedūrų aprašas
6. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas
7. 2007 m. lapkričio 15 d. Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T-575 „Dėl mokesčių lengvatų teikimo taisyklių tvirtinimo“
8. Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto mokesčio įstatymas
9. Lietuvos Respublikos paveldimo turto mokesčio įstatymas
10. Lietuvos Respublikos žemės mokesčio įstatymas
11. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 19 d. nutarimu Nr. 1798 „Dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę“
12. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 10 d. nutarimas Nr.1387 ,,Dėl žemės nuomos mokesčio už valstybinės žemės sklypų naudojimą"
13. Kauno miesto savivaldybės 2012 m. birželio 28 d. sprendimas Nr. T-313 „Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifų nustatymo“
Prašymo forma Prašymas
Priedų sąrašas 1. 2 prašymas
2. 1 schema
3. 2 schema
4. 1 prašymas