Būsto nuomos mokesčių dalies kompensacija

Teisę pasinaudoti būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacija turi asmenys ir šeimos, turintys teisę į socialinio būsto nuomą, įrašyti į Asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašą ir  išsinuomoję fiziniams ar juridiniams asmenims (išskyrus savivaldybes) priklausantį tinkamą būstą, esantį savivaldybės, kurioje asmuo ar šeima yra deklaravę savo gyvenamąją vietą, teritorijoje.
Paslaugos kategorija Socialinis būstas
Atnaujinimo data 2017.05.12
Paslaugos suteikimo trukmė 20 d.d.
Paslaugos gavėjas fizinis asmuo
Susijusios paslaugos Apšvietimo įrengimas, atnaujinimas ir remontas viešose miesto erdvėse
Atsakingas dalinys SOCIALINĖS PARAMOS SKYRIUS
Paslaugos vadovas Ana Sudžiuvienė
Paslaugos vykdytojas Laima Kalvaitiene
Asmenys ir šeimos, norintys pasinaudoti būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacija, ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo pasiūlymo pasinaudoti būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacija pateikimo dienos Socialinės paramos skyriui turi pateikti:
1. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
2. prašymą įrašyti Jus į asmenų ir šeimų, gaunančių Kompensaciją, sąrašą;
3. būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos sutartį, sudarytą ne trumpiau kaip vieniems metams pagal Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse nustatytas sąlygas ir įregistruotą Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registre;
4. informaciją apie duomenų pasikeitimą (jeigu duomenys keitėsi dėl šeiminės padėties: santuokos, ištuokos, mirties liudijimo faktus patvirtinančius dokumentus, duomenis apie 18 metų sulaukusius vaikus (įvaikius), priskiriamus prie šeimos narių pagal Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatyme nurodytą šeimos sąvoką);
5. būsto savininko rašytinį patvirtinimą, kad nesate jam skolingas už būsto nuomą ar išperkamąją būsto nuomą.
 
Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad asmenys ir šeimos, gaunantys Kompensacijas, neišbraukiami iš Asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašo.

Norėdami gauti paramą būstui įsigyti asmenys turi kreiptis į Kauno miesto savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių (Nemuno g. 29, 21 kabinetą, tel. (8 37) 20 97 38 ).
 
Priėmimo laikas:
I - III: 8 - 12 val., 13 - 17 val.
IV: 8-12 val.
V: 8 - 12 val., 13 - 15.45 val.