Suderintų žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų tvirtinimas

Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų tvirtinimas. 
Paslauga apima žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų, pradėtų rengti iki 2015 m. sausio 1 d. (nesinaudojant informacine sistema ŽPDRIS) tvirtinimo procedūras.
Paslaugos kategorija Teritorijų planavimas ir statyba
Atnaujinimo data 2016.09.12
Paslaugos suteikimo trukmė 5 d.d.
Paslaugos gavėjas fizinis/juridinis asmuo
Atsakingas dalinys MIESTO PLANAVIMO IR ARCHITEKTŪROS SKYRIUS
Paslaugos vadovas Nerijus Valatkevičius
Paslaugos vykdytojas Lolita Rakevičienė
Prašymai dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų, pradėtų rengti iki 2015 m. sausio 1 d. (nesinaudojant informacine sistema ŽPDRIS) tvirtinimo priimami Klientų aptarnavimo skyriaus Asmenų  aptarnavimo poskyryje  9 darbo vietoje,  Laisvės al.94.
Nagrinėjimui pateikiama:
1. Nustatytos formos prašymas;
2. Dokumentų, patvirtinančių žemės sklypo (ų), daiktinių teisių į juos, šių teisių suvaržymus ir juridinius faktus, įregistravimą Nekilnojamojo turto registre kopijos;
3. Parengtas, nustatytą tvarka suderintas ir Nacionalinėje žemės tarnyboje patikrintas žemės sklypo (ų) formavimo ir pertvarkymo projektas, 2 bylos, 3 brėžinių egzemplioriai;
4. Įgaliojimas atstovauti juridiniam ir / ar privačiam asmeniui (jeigu atstovaujama);
5. Skaitmeninė laikmena su įrašytais šiais duomenimis:
5.1. Elektroniniu parašu pasirašyti ir vienoje elektroninio dokumento pakuotėje ADOC formatu patalpinti:
5.1.1. Rastrinis ( jpg formatu) žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto pagrindinių sprendinių brėžinys, skenuotas su patikros žyma;
5.1.2. Aiškinamasis raštas (doc, docx  ar pdf.  formatu)
5.2.Pagrindinis brėžinys (vektoriniu GIS - dwg formatu) pagal patvirtintą teritorijų planavimo erdvinių duomenų specifikaciją LKS94 sistema

Patvirtintas žemės sklypo (-ų) formavimo ir pertvarkymo projektas išduodamas Kauno miesto savivaldybės administracijos  Klientų aptarnavimo skyriaus Asmenų aptarnavimo poskyrio 9-oje darbo vietoje Laisvės al.94.
1 žemės sklypo (-ų) formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo medžiagos byla lieka Miesto planavimo ir architektūros skyriuje.