Žemės sklypų planų, prilyginamų detaliojo teritorijų planavimo dokumentui derinimas

Sklypo plano rengimo organizatorius ir/arba projekto vadovas parengtus planus pateikia derinti parengtą žemės sklypo planą, prilyginamą detaliojo teritorijų planavimo dokumentui  
Paslaugos kategorija Teritorijų planavimas ir statyba
Atnaujinimo data 2016.09.12
Paslaugos suteikimo trukmė 10 d.d.
Paslaugos gavėjas fizinis/juridinis asmuo
Atsakingas dalinys MIESTO PLANAVIMO IR ARCHITEKTŪROS SKYRIUS
Paslaugos vadovas Nerijus Valatkevičius
Paslaugos vykdytojas Lolita Rakevičienė
Dokumentai priimami Klientų aptarnavimo skyriaus Asmenų aptarnavimo  9 darbo vietoje Laisvės al.94.
Nagrinėjimui pateikiama:
1. Nustatytos formos prašymas;
2. Dokumentų, patvirtinančių žemės sklypų, daiktinių teisių į juos, šių teisių suvaržymus ir juridinius faktus, įregistravimą Nekilnojamojo turto registre kopijos;
3. Žemės sklypo  plano sprendinių brėžinys;
4. Kiti dokumentai  

Suderintas ar su pastabomis nederinamas žemės sklypo planas, prilygintas detaliojo plano dokumentui išduodamas Kauno miesto savivaldybės administracijos  Klientų aptarnavimo skyriaus Asmenų aptarnavimo 9-oje darbo vietoje Laisvės al.94.
1 suderinto žemės sklypo plano, prilyginto detaliojo plano dokumentui sprendinių brėžinio egzempliorius lieka Miesto planavimo ir architektūros skyriuje.