Pritarimas statinių projektiniams pasiūlymams

Miesto planavimo ir architektūros skyriaus specialistai patikrina ar statytojo planai neprieštarauja Kauno miesto bendrojo plano, parengtų detaliųjų planų sprendiniams, ar tinkamai atliktos  viešinimo procedūros, priima sprendimą dėl pritarimo statinių projektiniams pasiūlymams 
Paslaugos kategorija Teritorijų planavimas ir statyba
Atnaujinimo data 2016.10.21
Paslaugos suteikimo trukmė 5 d.d.
Paslaugos gavėjas fizinis asmuo
Atsakingas dalinys MIESTO PLANAVIMO IR ARCHITEKTŪROS SKYRIUS
Paslaugos vadovas Nerijus Valatkevičius
Paslaugos vykdytojas Lolita Rakevičienė
Prašymai pritarti statinių projektiniams pasiūlymams gali būti  teikiami naudojantis informacine sistema IS "Infostatyba" tik  jeigu statinių projektinių pasiūlymų viešinimas buvo vykdomas naudojantis šia sistema.
www.planuojustatyti.lt 

Kitu atveju dokumentai priimami Kauno miesto savivaldybės administracijos Klientų aptarnavimo skyriaus Asmenų aptarnavimo poskyryje (Laisvės al. 94, 9 langelis)
Pateikiami šie dokumentai:

1. Prašymas.
2. Kompiuterinė laikmena su joje įrašytais:
2.1.Viešo susirinkimo protokolas ir jo priedai;
2.2. Projektiniai pasiūlymai;
Pastaba: pateikti dokumentai lieka Kauno miesto savivaldybės administracijoje ir statytojui negrąžinami.

Popieriniu būdu teikiamas prašymas pildomas laisva forma