Statinių projektinių pasiūlymų viešinimas

Miesto planavimo ir architektūros skyrius, statytojo prašymu, informuoja visuomenę apie visuomenei svarbaus statinio ir (ar) statinio, kuriam Teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnyje nustatytais atvejais neparengti teritorijų planavimo dokumentai ir statyba konkrečiame žemės sklype leidžiama, numatomą projektavimą, parengtus šių statinių projektinius pasiūlymus ir planuojamą viešą susirinkimą
Atnaujinimo data 2017.08.30
Paslaugos suteikimo trukmė 3 d.d.
Paslaugos gavėjas fizinis asmuo
Atsakingas dalinys MIESTO PLANAVIMO IR ARCHITEKTŪROS SKYRIUS
Paslaugos vadovas Nerijus Valatkevičius
Paslaugos vykdytojas Lolita Rakevičienė

Prašome įvertinti paslaugos kokybę

Nei vienas lankytojas dar nepareiškė savo nuomonės! Būkite pirmas !

Prašymai informuoti visuomenę apie parengtus statinių projektinius pasiūlymus gali būti  teikiami naudojantis informacine sistema IS "Infostatyba"
www.planuojustatyti.lt 
Kitu atveju dokumentai priimami Kauno miesto savivaldybės administracijos Klientų aptarnavimo skyriaus Asmenų aptarnavimo poskyryje (Laisvės al. 94, 9 langelis)

Interesantų aptarnavimo vietų kontaktai ir aptarnaujami padaliniai


Pateikiami šie dokumentai:
1. Prašymas.
2. Kompiuterinė laikmena su joje įrašytais nurodytais duomenimis.
Su prašymu teikiami į kompiuterinę laikmeną įrašyti projektiniai pasiūlymai, suformuoti pagal STR 1.05.06:2005 „Statinio projektavimas“ VIII  skyriaus 60 punkte nustatytus reikalavimus, projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija ir 61 punkte nurodyti duomenys apie statinius.
 
Kompiuterinėje laikmenoje įrašyti projektiniai pasiūlymai turi būti pasirašyti juos parengusių asmenų elektroniniais parašais.

Popieriniu būdu teikiamas prašymas pildomas laisva forma

Informacija apie parengtus statinių projektinius pasiūlymus skelbiama Kauno  m. savivaldybės tinklalapyje
www.kaunas.lt  urbanistika/statinių projektavimas/viešinami statinių projektiniai pasiūlymai