Žemės sklypo naudojimo paskirties ir būdo keitimas

 Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu žemės sklypo naudojimo paskirtis ar būdas gali būti nustatomas (keičiamas) žemės sklypams kuriems žemės sklypo naudojimo paskirtis ar būdas nebuvo nustatyti detaliuoju planu, vadovaujantis teritorijų planavimo įstatymu, Pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir būdo nustatymo ir keitimo tvarkos bei sąlygų aprašu (aktualia redakcija) ir Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu, patvirtintu Kauno miesto savivaldybės tarybos 2014-04-10 sprendimu Nr. T-209
Atnaujinimo data 2016.09.12
Paslaugos suteikimo trukmė 20 d.d.
Paslaugos gavėjas fizinis asmuo
Atsakingas dalinys MIESTO PLANAVIMO IR ARCHITEKTŪROS SKYRIUS
Paslaugos vadovas Nerijus Valatkevičius
Paslaugos vykdytojas Lolita Rakevičienė

Prašome įvertinti paslaugos kokybę

Nei vienas lankytojas dar nepareiškė savo nuomonės! Būkite pirmas !

Dokumentai priimami Klientų aptarnavimo skyriaus Asmenų aptarnavimo  9 darbo vietoje Laisvės al.94.
Nagrinėjimui pateikiama:
1.      Nustatytos formos prašymas;
2.      Žemės sklypo nuosavybės dokumentai - Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo kopija;
3.      Pastatų nuosavybės dokumentai – Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo kopija;
4.      Žemės sklypo ribų planas;
5.      Inventorinis sklypo planas;
6.      Ištrauka iš Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano su pažymėta keistina teritorija;
7.       Kiti dokumentai 
Pastaba. tuo atveju, kai pagrindinė  žemės sklypo naudojimo paskirtis keičiama iš  žemės ūkio į kitos paskirties žemę, prašyme būtina pažymėti skilti apie adreso suteikimą;