Kompensacijos asmenims, sužalotiems atliekant būtinąją karinę tarnybą sovietinėje armijoje, skyrimas

                                         PATVIRTINTA                                          
                                         Socialinės paramos skyriaus vedėjo
                                          2016 m. kovo 2 d.
                                          įsakymu Nr. 62-7

Vienkartinės kompensacijos, mokamos asmenims, sužalotiems atliekant būtinąją karinę tarnybą sovietinėje armijoje, ir šioje armijoje žuvusiųjų šeimoms.  
1. Asmenų, žuvusių ar mirusių būtinosios karinės tarnybos ar karinių mokymų metu sovietinėje armijoje ar mirusių vėliau dėl ligų, susijusių su tarnyba, tėvams (įtėviams), kitos santuokos nesudariusiems sutuoktiniams, vaikams (įvaikiams) ir kitiems išlaikytiniams (toliau – šeimos nariai) lygiomis dalimis išmokama 4 171 euro dydžio vienkartinė kompensacija.
 2. Asmenims, kurie buvo pašaukti į karinę tarnybą ar karinius mokymus sovietinėje armijoje ir dėl sužalojimų ar ligų, susijusių su karine tarnyba ar kariniais mokymais, pripažinti nedarbingais ar iš dalies darbingais (iki 2005 m. liepos 1 d. – invalidais) arba netekusiais 20–40 procentų darbingumo ar karo gydytojų sprendimu netinkamais karo tarnybai, išmokamos šių dydžių vienkartinės kompensacijos:
2.1. pripažintiems netekusiais 75–100 procentų darbingumo (iki 2005 m. liepos 1 d. – I grupės invalidais) – 2 086 eurai;
2.2. pripažintiems netekusiais 60–70 procentų darbingumo (iki 2005 m. liepos 1 d. – II grupės invalidais) – 1 669 eurai;
2.3. pripažintiems netekusiais 45–55 procentų darbingumo (iki 2005 m. liepos 1 d. – III grupės invalidais) – 1 252 eurai;
2.4. pripažintiems netekusiais 20–40 procentų darbingumo – 835 eurai;
2.5. karo gydytojų sprendimu pripažintiems netinkamais karo tarnybai – 835 eurai.
Paslaugos kategorija Socialinė parama
Atnaujinimo data 2017.01.03
Paslaugos suteikimo trukmė 20 d.d.
Paslaugos gavėjas fizinis asmuo
Atsakingas dalinys SOCIALINĖS PARAMOS SKYRIUS
Paslaugos vadovas Ana Sudžiuvienė
Paslaugos vykdytojas Aušra Kondrackienė
Pateikiami dokumentai:
1. Prašymas.
2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.
3. Asmeniui žuvus būtinosios karinės tarnybos ar karinių mokymų sovietinėje armijoje metu,- mirties liudijimas ir karinio dalinio, kuriame tarnavo žuvęs asmuo, pranešimas; asmeniui mirus vėliau dėl ligų, susijusių su tarnyba, - asmens sveikatos priežiūros įstaigos gydytojų konsultacinės komisijos išvada, kad mirtis įvyko dėl ligos, susijusios su būtinąja karine tarnyba ar kariniais mokymais sovietinėje armijoje.
4. Giminystės ryšį su žuvusiuoju ar mirusiuoju įrodantys dokumentai ar jų kopijos.
5. Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos  išduotą darbingumo lygio pažymą, galiojančią kreipimosi metu.
6. Karo gydytojų išduotą dokumentą (ar archyvinį jo išrašą), patvirtinantį, kad jis karinės tarnybos ar karinių mokymo metu dėl sužalojimų ar ligų, susijusių su karine tarnyba ar kariniais mokymais, buvo pripažintas netinkamu karo tarnybai, ar jo kopiją.
5. Banko atsiskaitomosios sąskaitos rekvizitai.
 
Kreiptis į Socialinės paramos skyrių, Nemuno g. 29, 36 kab., tel. (837) 20 97 42.
Socialinės paramos skyriaus nemokamas tel. 8 800 22112
Socialinės paramos skyriaus interneto svetainė http://socialinis.kaunas.lt

Dokumentų priėmimo laikas:
I - III: 8.00 - 17.00 val. IV-8.00 -12.00 val.
V: 8.00 - 15.45 val.
pietų pertrauka 12.00 - 12.45 val.

Prieššventinėmis dienomis dirbame 1 valandą trumpiau.

Įvertinkite paslaugos kokybę