Teikimų dėl Lietuvos Respublikos antrojo laipsnio valstybinės pensijos skyrimo daugiavaikėms motinoms rengimas

                                              PATVIRTINTA                                          
                                              Socialinės paramos skyriaus vedėjo
                                              2016 m. kovo 2 d.
                                              įsakymu Nr. 62-6

Paslauga teikiama Lietuvos Respublikos pilietėms - motinoms, pagimdžiusioms, išauginusioms ir gerai išauklėjusios 5 ir daugiau vaikų, kurios yra:
1. Sukakusios Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatyme  nustatytą senatvės pensijos amžių;
2. Pripažintos nedarbingomis ar iš dalies darbingomis, netekusiomis 60 proc. ir daugiau darbingumo (iki 2005 m. liepos 1 d. I ar II grupės invalidėms).
Paslaugos kategorija Socialinė parama
Atnaujinimo data 2017.03.22
Paslaugos suteikimo trukmė 60 d.d.
Paslaugos gavėjas fizinis asmuo
Atsakingas dalinys SOCIALINĖS PARAMOS SKYRIUS
Paslaugos vadovas Ana Sudžiuvienė
Paslaugos vykdytojas Alma Bakšienė