Kauno miesto savivaldybės projektų atrankos ir finansavimo programos Iniciatyvos Kaunui paraiškų teikimas

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS PROJEKTŲ ATRANKOS IR FINANSAVIMO PROGRAMOS „INICIATYVOS KAUNUI“ PARAIŠKŲ TEIKIMAS
Paraiškų priėmimas elektroniniu būdu vykdomas vadovaujantis Kauno miesto savivaldybės projektų atrankos ir finansavimo programa „Iniciatyvos Kaunui“, patvirtinta Kauno miesto savivaldybės tarybos 2017 m. rugsėjo 12 d. sprendimu Nr. T-563 „Dėl Kauno miesto savivaldybės projektų atrankos ir finansavimo programos „Iniciatyvos Kaunui“ patvirtinimo“ ir Kauno miesto savivaldybės projektų atrankos ir finansavimo programos „Iniciatyvos Kaunui“ įgyvendinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. A-3922 „Dėl Kauno miesto savivaldybės projektų atrankos ir finansavimo programos „Iniciatyvos Kaunui“ įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
2018 m. projektų sritys ir prioritetai patvirtinti Kauno miesto tarybos sprendimu Nr. T-542 (atsisiųsti)
 
Daugiau informacijos apie aktualius kvietimus teikti paraiškas rasite http://iniciatyvos.kaunas.lt/.
 
 
KAIP UŽSAKYTI PASLAUGĄ
Paraiška gali būti teikiama vienu iš būdų: raštu arba elektroninėmis priemonėmis per Kauno miesto savivaldybės elektroninių paslaugų sistemą (http://ep.kaunas.lt):
Kaip pateikti elektroninę paraišką?
Jei paraiška su pridedamais dokumentais teikiama per Kauno miesto savivaldybės elektroninių paslaugų sistemą (http://ep.kaunas.lt), pareiškėjas užpildo paraiškos formą, ją atspausdina, pasirašo ir nuskenavęs kartu su pridedamais dokumentais PDF formatu bei Paraiškos el. versija „Excel“ formatu įkelia į sistemą.

Kaip pateikti popierinę paraišką?
Jei paraiška teikiama raštu, ji, jos priedai bei  Paraiškos elektroninė versija („Excel“ formatu), įrašyta elektroninėje laikmenoje, siunčiami paštu arba pristatomi į vietą adresu: Kauno miesto savivaldybės administracijos Klientų aptarnavimo skyriaus Asmenų aptarnavimo poskyris, Laisvės al. 96 (6 darbo vieta), užklijuotame voke (pakete), ant kurio turi būti užrašas „Paraiška“, nurodytas kvietimo numeris, srities pavadinimas ir prioriteto, prie kurio priskiriamas projektas, numeris, pareiškėjo pavadinimas ir adresas. Paraiška ir jos priedai turi būti užpildyti kompiuteriu, lietuvių kalba, atspausdinti ir kartu su pridedamais dokumentais susegti į lengvai išardomus segtuvus. Paraiškos dokumentai negali būti įrišti spiraliniu ar terminiu būdu, įdėti į įmautes. Visi paraiškos ir pridedamų dokumentų lapai turi būti sunumeruoti eilės tvarka. Ranka užpildytos paraiškos nebus priimamos.
Paraiška ir jos priedai turi būti užpildyti kompiuteriu, lietuvių kalba, atspausdinti ir kartu su pridedamais dokumentais susegti į lengvai išardomus segtuvus. Paraiška ir jos priedai negali būti įrišti spiraliniu ar terminiu įrišimo būdu, įdėti į įmautes. Visi paraiškos ir pridedamų dokumentų lapai turi būti sunumeruoti eilės tvarka. Ranka užpildytos paraiškos nebus priimamos;

Paraiškos priimamos pagal Kvietimuose teikti paraiškas nustatytus terminus.
Atnaujinimo data 2017.11.16
Paslaugos suteikimo trukmė 48 d.d.
Paslaugos gavėjas juridinis asmuo
Atsakingas dalinys PLĖTROS PROGRAMŲ IR INVESTICIJŲ SKYRIUS
Paslaugos vadovas Tadas Metelionis
Paslaugos vykdytojas Evelina Revuckaitė

Prašome įvertinti paslaugos kokybę

Nei vienas lankytojas dar nepareiškė savo nuomonės! Būkite pirmas !